Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

2017

Partner Predmet Typ Suma Detail
29.12.2017 DUAT, s.r.o Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní soc. služby Z detail
29.12.2017 Dáša Šuranská Zmluva o poskytovaní služieb Z 60,00 detail
27.12.2017 Tománková Andrea Nájomná zmluva Z 900,00 detail
27.12.2017 Procházka Martin Nájomná zmluva Z 600,00 detail
22.12.2017 Obecný podnik Kúty s.r.o Zmluva o zabezpečení služieb a správy majetku obce Z detail
22.12.2017 ELEKOS Zmluva o spolupráci pri zabezpečení nakladania s odpadmi Z detail
18.12.2017 Topset Solutions s.r.o Zmluva o aktualizácii programov Z 90,00 detail
12.12.2017 ENERGY EUROPE Zmluva o združenej dodávke elektriny Z detail
12.12.2017 VECTRA SENICA, s.r.o Zmluva o dielo Z 4950,00 detail
30.11.2017 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluva o poskytnutí NFP k projektu s názvom „MŠ Kúty – 2.etapa Z 428300,00 detail
29.11.2017 BORŠČANKA AK Zmluva o vystúpenie Z 1000,00 detail
20.11.2017 J. Šefčovičová, T. Šefčovič, SIIS HADEL, s.r.o Zámenná zmluva Z detail
14.11.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o zriadení vecných bremien Z 1000,00 detail
8.11.2017 L. Makayová, D. Sofka Kúpna zmluva Z 9640,00 detail
7.11.2017 J. Dermek, J. Dermeková Zámenná zmluva Z 510,00 detail
27.10.2017 P. Škoda, M. Labudová, P. Mikulíková, Š. Červenka, M. Macejková…. Kúpna zmluva Z 17958,05 detail
20.10.2017 Macejka Miroslav Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 230,00 detail
20.10.2017 Zvac Systems s.r.o Zmluva o poskytovaní tech. služby Z 14959,62 detail
6.10.2017 Polonec Miroslav, Ing. Mandátna zmluva Z 1450,00 detail
6.10.2017 Polonec Miroslav, Ing. Dohoda o obstaraní UP dokumentácie obce Kúty D detail
26.9.2017 PALKOVIČ – SK, s,r,o Zmluva o dielo Z 265861,55 detail
18.9.2017 Blažek Marian Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 500,00 detail
8.9.2017 UPSVaR dohoda o pomoci v hmotnej núdzi D detail
2.8.2017 HS GRAFIC Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 600,00 detail
28.7.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distrib. sústavy Z 629,10 detail
24.7.2017 UNISTAV spol. s.r.o dodatok č. 1 k zmluve o dielo Z 46523,77 detail
24.7.2017 Západoslovenská distribučná,, a.s. Zmluva o spolupráci Z detail
19.7.2017 Dechová hudba Legrúti, z.s. Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 1000,00 detail
18.7.2017 DH Skaličané Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 1250,00 detail
18.7.2017 Narodopisný soubor BŘECLAVAN, z.s. Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 600,00 detail
18.7.2017 PRO TECHNIK STU Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 980,00 detail
18.7.2017 Jaromír Rajchman Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 500,00 detail
7.7.2017 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o Dodatok č.1 k zmluve o dielo D 487,30 detail
7.7.2017 BVS, a.s. Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky Z detail
7.7.2017 Mesto Senica Zmluva o vykonaní pôsobnosti šp. stavebného úradu pre miestne komunikácie Z detail
4.7.2017 TextilEco a.s. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Z detail
30.6.2017 Pavel Drábek Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 230,00 detail
29.6.2017 ALPINE Slovakia, spol. s.r.o Zmluva o dielo Z 22905,31 detail
23.6.2017 Hudobná skupina ESSO Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 300,00 detail
14.6.2017 Dobrovoľná požiarna ochrana SR Zmluva o poskytnutí dotácie Z 3000,00 detail
8.6.2017 SOZA Hromadná licenčná zmluva – DH Zlaťulka Z detail
8.6.2017 SOZA Hromadná licenčná zmluva – Grafic Z detail
29.5.2017 Antálek Robert Kúpna zmluva Z 624,00 detail
26.5.2017 Hudobná skupina GRAFIC Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 600,00 detail
26.5.2017 Dechová hudba Zlaťulka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 750,00 detail
22.5.2017 Hudec T., Jurček M., Suchovský P.,Jantus B…. Kúpna zmluva Z 14500,00 detail
15.5.2017 Horňáková R., Mikuš P., Kubinová V., Vajo D., Mihálik J….. Nájomná zmluva Z 25,00 detail
12.5.2017 Ševčovič Anton Zmluva o dielo Z 19276,00 detail
9.5.2017 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o vykonaní preložky el. zariadenia Z detail
2.5.2017 Ninisová Beáta Kúpna zmluva Z 1200,00 detail
21.4.2017 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva DHZ Z 752,68 detail
19.4.2017 Topset Solutions s.r.o Zmluva o aktualizácii programov Z 192,00 detail
18.4.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti D 32341,95 detail
12.4.2017 Swingmánia, o.z. Zmluva o umeleckom účinkovaní Z 500,00 detail
12.4.2017 Uhrincová Michaela Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Z 1000,00 detail
10.4.2017 EKOPOLIS Ing. arch Peter Zibrin, PhD Zmluva o vypracovaní zmien v UPO Z 12000,00 detail
10.4.2017 OZ Pjekné Mjestečko Zmluva o poskytnutí dotácie Z 2000,00 detail
6.4.2017 Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 Z 66,00 detail
5.4.2017 OZ Rada školy Kúty pri ZŠ Andreja Radlinského Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1000,00 detail
30.3.2017 Metodické združenie Materskej školy Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 300,00 detail
30.3.2017 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 5000,00 detail
30.3.2017 SZTP ZO č.300 Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 400,00 detail
30.3.2017 Charon Paintball Team Zmluva o poskytnutí dotácie Z 300,00 detail
29.3.2017 Mgr. art. Peter Gregovorek Zmluva o dielo Z 4450,00 detail
29.3.2017 Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1200,00 detail
29.3.2017 Združenie rodičovskej rady pri MŠ Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1000,00 detail
28.3.2017 Unistav, spol. s.r.o., Zmluva o dielo – IBV Na cihlách verejný vodovod Z 38303,64 detail
28.3.2017 Magma Energia a.s Dodatok k zmluve č.1. o dodávke elektriny č. 1985/2011 D detail
23.3.2017 Združenie spol. lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo Nájomná zmluva o prenájme pozemku Z 10,00 detail
20.3.2017 Siget Team Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 300,00 detail
16.3.2017 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1800,00 detail
15.3.2017 Slovgram Zmluva v zmysle Autorského zákona Z detail
15.3.2017 Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1000,00 detail
15.3.2017 Športový klub Natural Body Fitnes Zmluva o poskytnutí dotácie Z 500,00 detail
14.3.2017 ČSOB Poisťovňa, a.s Dodatok č.6 k poistnej zmluve č. 800 400 3251 D detail
14.3.2017 Ing. arch. Kopecká Iveta Zmluva o dielo Z 19680,00 detail
14.3.2017 Propria Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 2500,00 detail
10.3.2017 Všeobecná úverová banka, a.s Zmluva o termínovanom úvere Z 700000,00 detail
detail1
detail2
10.3.2017 Všeobecná úverová banka, a.s Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke D detail
7.3.2017 Špecialna základná škola Šaštín Stráže Zmluva o poskytnutí dotácií Z 150,00 detail
7.3.2017 Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc. služby v zariadení soc. služieb Z 88800,00 detail
7.3.2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Z 9000,00 detail
7.3.2017 FK TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 12000,00 detail
1.3.2017 Šuranská Dáša Zmluva o poskytovaní služieb Z 60,00 detail
1.3.2017 Star EU a.s. Mandátna zmluva Z 2000,00 detail
1.3.2017 Nezábudka Kúty, n.o Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1500,00 detail
21.2.2017 Ján Valachovič VAPA Zmluva o dielo Z 83974,39 detail
15.2.2017 Agneša Valachovičová, Ján Ondriska, Jozef Ondriska Kúpna zmluva Z 6175,00 detail
30.1.2017 Procházka Martin Nájomná zmluva Z 750,00 detail
26.1.2017 Poľnohospodárske družstvo Zámenná zmluva Z 5,80 detail

Investičné faktúry 2017
Neinvestičné faktúry 2017
objednávky 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Jedálne lístky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na