Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Verzia pre seniorov

Služby poskytované obcou

 

Sadzobník cien

Vysielanie v obecnom rozhlase:

 

 • za jeden oznam                                                                           5,- EUR
 • voľné trhové miesto pred obecným úradom                          1,- EUR/m2
 • oznam mimo pravidelného času hlásenia                               10,- EUR
 • Zverejnenie reklamného bannera na webovej stránke           10,- EUR/týždeň.

 

Poskytnutie nebytových priestorov

 • kinosála pre komerčné účely                            50,- EUR/hod
 • kultúrny dom pre komerčné účely                    50,- EUR/hod.
 • rodinná oslava + svadba – I. poschodie       180,- EUR/víkend*
  (kapacita 150 ľudí)
 • kar                                                                          50,- EUR/deň
 • prízemie sa prenajíma len jednotlivým miestnym organizáciám na schôdze + detský kútik
 • vratná záloha                                                      200,- EUR

 

za každý ďalší deň obsadenosti okrem dňa konania podujatia  10,- EUR/ deň

víkend* – piatok, sobota, nedeľa

 

Samostatný areál za kultúrnym domom

 • rodinná oslava + svadba                          150,- EUR/deň do 22:00 hod.
 • firemná akcia (uzavretá spoločnosť)      250,- EUR/deň do 22:00 hod.
 • komerčná akcia so vstupom                    600,- EUR/deň

 

Poskytnutie hnuteľných vecí

 • stôl                                            5,- EUR
 • lavička                                      3,- EUR
 • set ( stôl + 2 lavičky)              8,- EUR/ deň
 • kotlík-set                                 15,- EUR

 

Kopírovacie služby

 • A4 jednostranné             0,10,- EUR
 • A4 dvojstranné                0,20,- EUR
 • A3 jednostranné              0,20,- EUR
 • A3 dvojstranné                0,40,- EUR

 

 

Cestovné hromadnej dopravy                          0,40 EUR/ jedna cesta       

 

Zápisné do knižnice

 • Dospelí 3,- EUR
 • Deti 2,- EUR

 

 

 

Cenník pohrebných služieb s DPH

Prevoz zosnulého 0,80 EUR/ km
Prevoz zosnulého v obci 20,00 EUR
Vykopanie hrobu + úprava 70,00 EUR dospelý 50,00 detský
Uloženie urny do hrobu + úprava 25,00 EUR
Odstránenie krycej dosky na hrobe 50,00 EUR /na požiadanie objednávateľa služby/
Výjazd pohrebnej služby 40,00 EUR
Prevoz- čakacia doba šofér/závozník 1,50 EUR/každých aj začatých 15 min.
Obliekanie, úprava zosnulého 45,00 EUR
Umývanie zosnulého 20,00 EUR
Použitie chladiaceho zariadenia 5,00 EUR/deň
Prenájom domu smútku 40,00 EUR
Vystavenie zosnulého k rozlúčke 12,00 EUR
Nosiči rakvy, spúšťanie do hrobu 7,50 EUR/hod /aj začatá/
Rakva podľa ponuky a výberu objednávateľa
Vydanie rakvy po pracovnej dobe 6,00 EUR
Vak na prepravu zosnulého 15,00 EUR 
Dezinfekcia vozidla a chladiaceho zariadenia 30,00 EUR
Použitie ochranných pomôcok zamestnancov COVID-18 10,00 EUR
Pohrebné služby obrad-zakopanie-úprava hrobu 8,50 EUR/hod.
Zakrytie hrobového miesta 50,00 EUR                                                                                             

Pohrebné služby po prac. dobe príplatok 30% poskytnutých služieb
Prevoz zosnulého a manipulácia v noci príplatok 50% poskytnutých služieb
Pohrebné služby počas víkendu príplatok 100% poskytnutých služieb
Iné služby podľa vyžiadania objednávateľa na základe dohody s poskytovateľom služieb.

Kremačné služby na vyžiadanie orientačná cena 250,00 EUR podľa aktuálneho cenníka Krematórium
Bratislava. /Úhrada zálohy vo výške 50% pred poskytnutím služby/

Objednávateľ pohrebných služieb musí byť totožný s osobou vybavujúcou všetky náležitosti týkajúce sa zosnulého.
Služby nie je možné platiť v hotovosti, FAKTÚRA bude vystavená po pohrebe zosnulého.

 

Smernica 1/2020 (43 kB)

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na