Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Verzia pre seniorov

Služby poskytované obcou

Sadzobník cien

Vysielanie v obecnom rozhlase:

 • za jeden oznam – občania    2,- EUR
 • za jeden oznam – podnikatelia    5,- EUR
 • voľné trhové miesto pred obecným úradom    1,- EUR/m2
 • oznam mimo pravidelného času hlásenia 10,- EUR

 

Poskytnutie nebytových priestorov

 • kinosála  20,- EUR/hod.
 • kultúrny dom 20,- EUR/hod.
 • rodinná oslava + svadba – prízemie                     110,- EUR/víkend*
 • rodinná oslava + svadba – I. poschodie                160,- EUR/víkend*
 • rodinná oslava + svadba – II. poschodie                 60,- EUR/víkend*
 • kar                                                                           60,- EUR/deň

za každý ďalší deň obsadenosti okrem dňa konania podujatia  10,- EUR/ deň

víkend* – piatok, sobota, nedeľa

 

Samostatný areál za kultúrnym domom

 • rodinná oslava + svadba                       150,- EUR/deň do 22:00 hod.
 • firemná akcia (uzavretá spoločnosť)     250,- EUR/deň do 22:00 hod.
 • komerčná akcia so vstupom                  600,- EUR/deň

 

Poskytnutie hnuteľných vecí

 • stôl                                       3,- EUR
 • lavička                                  2,- EUR
 • set ( stôl + 2 lavičky)            5,- EUR/ deň

 

Kopírovacie služby

 • A4 jednostranné 0,10,- EUR
 • A4 dvojstranné 0,20,- EUR
 • A3 jednostranné 0,20,- EUR
 • A3 dvojstranné 0,40,- EUR

Zverejnenie reklamného bannera na webovej stránke  10,- EUR

 

Cestovné hromadnej dopravy                          0,40 EUR/ jedna cesta       

 

Zápisné do knižnice

 • Dospelí 3,- EUR
 • Deti 2,- EUR

 

Cenník pohrebných služieb s DPH

Prevoz zosnulého 0,80 EUR/ km
Prevoz zosnulého v obci 20,00 EUR
Vykopanie hrobu + úprava 70,00 EUR dospelý 50,00 detský
Uloženie urny do hrobu + úprava 25,00 EUR
Odstránenie krycej dosky na hrobe 50,00 EUR /na požiadanie objednávateľa služby/
Výjazd pohrebnej služby 40,00 EUR
Prevoz- čakacia doba šofér/závozník 1,50 EUR/každých aj začatých 15 min.
Obliekanie, úprava zosnulého 45,00 EUR
Umývanie zosnulého 20,00 EUR
Použitie chladiaceho zariadenia 5,00 EUR/deň
Prenájom domu smútku 40,00 EUR
Vystavenie zosnulého k rozlúčke 12,00 EUR
Nosiči rakvy, spúšťanie do hrobu 7,50 EUR/hod /aj začatá/
Rakva podľa ponuky a výberu objednávateľa
Vydanie rakvy po pracovnej dobe 6,00 EUR
Vak na prepravu zosnulého 15,00 EUR 
Dezinfekcia vozidla a chladiaceho zariadenia 30,00 EUR
Použitie ochranných pomôcok zamestnancov COVID-18 10,00 EUR
Pohrebné služby obrad-zakopanie-úprava hrobu 8,50 EUR/hod.
Zakrytie hrobového miesta 50,00 EUR                                                                                             

Pohrebné služby po prac. dobe príplatok 30% poskytnutých služieb
Prevoz zosnulého a manipulácia v noci príplatok 50% poskytnutých služieb
Pohrebné služby počas víkendu príplatok 100% poskytnutých služieb
Iné služby podľa vyžiadania objednávateľa na základe dohody s poskytovateľom služieb.

Kremačné služby na vyžiadanie orientačná cena 250,00 EUR podľa aktuálneho cenníka Krematórium
Bratislava. /Úhrada zálohy vo výške 50% pred poskytnutím služby/

Objednávateľ pohrebných služieb musí byť totožný s osobou vybavujúcou všetky náležitosti týkajúce sa zosnulého.
Služby nie je možné platiť v hotovosti, FAKTÚRA bude vystavená po pohrebe zosnulého.

 

Smernica 1/2020 (43 kB)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu