Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

Zamestnanci OcÚ

STAROSTA OBCE
Ing. Branislav Vávra

tel.: +421 34 699 9612
e-mail: starosta@kuty.sk    
            1.poschodie vpravo

 

ODDELENIE ORGANIZAČNÉ A VNÚTORNEJ SPRÁVY
 

Matričný úrad,  
Referát ohlasovne pobytov a sociálnych vecí,
Sekretariát starostu obce


Henrieta Hesková
tel. +421 34 699 9613
e-mail: henrieta.heskova@kuty.sk
            1.poschodie vpravo
     

Referát miesta prvého kontaktu,
komunikačný,
kultúry,
príprava volieb

Ing. Monika Vallová
e-mail: 
info@kuty.sk
tel.: 034/699 96 11
        prízemie, Foyer (vestibul OcÚ)

 

Referát podateľne,
registratúry,
objednávok,
CO,
verejného obstarávania


Veronika Dršková
tel. +421 34 699 9617
e-mail: veronika.drskova@kuty.sk
             1.poschodie vpravo

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE

Referát ekonomiky, rozpočtu, účtovníctva a fakturácie

Ľubica Lániková

tel.: +421 34 699 9618
e-mail: lubica.lanikova@kuty.sk
            1.poschodie vpravo

 

Referát miestnych daní,  poplatkov a správnych deliktov

JUDr. Jana Šefčovičová

tel. +421 34 699 9619
e-mail: jana.sefcovicova@kuty.sk
             prízemie vpravo

 

Referát pokladne, poplatkov verejných priestranstiev  a trhových miest,
školstva,
Obecné zastupiteľstvo,
WEB obce

Lucia Antálková

tel. + 421 34 699 9621
e-mail: pokladna@kuty.sk
             prízemie vľavo

 

Referát poplatkov, odpadového hospodárstva,
overovania podpisov, listín

Eva Ďurišková

tel. +421 34 699 9620
e-mail: eva.duriskova@kuty.sk
           prízemie vpravo

 

ODDELENIE VÝSTAVBY, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ŽP

Referát územného a stavebného poriadku,
evidencie budov,

životného prostredia 

Alena Valová

tel. +421 34 699 9622
e-mail: alena.valova@kuty.sk
             prízemie vľavo
 

Referát prípravy a realizácie investičnej výstavby,
projektov,

cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
Personálne

Ing. Alena Vachajová
e.mail:
stavebne@kuty.sk
tel. +421 34 699 9616
           prízemie vľavo

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na