Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

Detské ihrisko

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA

Vážení návštevníci,
detské ihrisko bolo vybudované a dané do užívania s cieľom prinášať nové pohybové aktivity a radosť. Pre príjemný a ničím nerušený pobyt vašich detí i ďalších návštevníkov vás žiadame o dodržiavanie podmienok tohto návštevného poriadku.
Jednotlivé prvky ihriska sú určené pre deti od 3 do 12rokov. Deti do 6-tich rokov musia byť v doprovode osoby staršej ako 18 rokov. Ihrisko nepoužívajte, pokiaľ je zariadenie šmykľavé a vlhké, namrznuté, je na ňom porucha alebo je inak viditeľné poškodené!

COVID 19 :

návštevníci sú povinní dodržiavať opatrenia hlavného hygienika SR:
– obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí (odporúčanie pre rodičov zabezpečiť odstup detí v okruhu  2 metrov),
– povinnosť nosenia rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR,
– povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti fyzicky minimálne kontaktovali,
– povinnosť rodičov alebo osôb sprevádzajúcich deti mať so sebou prostriedok na  dezinfekciu rúk.

 
Návštevné hodiny
MÁJ – SEPTEMBER
9:00-19:00
 
OKTÓBER – APRÍL
9:00-17:00
 
Na ihrisku platí zákaz:
 • poškodzovania a znečisťovania priestoru, zariadenia a vybavenia, (v prípade poškodenia bude prevádzkovateľ vymáhať náhradu nákladov vynaložených na opravu),
 • vjazdu motorových vozidiel,
 • vstupu so psami a inými zvieratami,
 • fajčenia, manipulácie s otvoreným ohňom, konzumácie alkoholu a omamných látok,
 • konzumácie jedla a pitia na herných komponentoch,
 • nosenia ostrých predmetov na herné komponenty,
 • stanovania,
 • organizovania propagačných či reklamných akcií bez povolenia prevádzkovateľa ihriska.
 
Návštevník je povinný:
 • rešpektovať návštevný poriadok a pokyny prevádzkovateľa ihriska,
 • správať sa slušne tak, aby neohrozoval sám seba ani ostatných návštevníkov,
 • dodržiavať čistotu.
 
Porušenie pravidiel stanovených týmto návštevným poriadkom je priestupok a je možné za takéto porušenie uložiť pokutu.
 

Tiesňové volania: IZS 112, Hasiči 150, Záchranná služba 155, Polícia SR 158
V prípade zistenia závad volajte tel. č. 034/699 9611
Prevádzkovateľ: Obec Kúty, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty
Výrobca: Peter Trubíni, 95188 Lúčnica nad Žitavou, Konopnice 446
Zariadenie ihriska je certifikované podľa týchto noriem: STN EN 1176 – 1177

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na