Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

Pohrebné služby - Obecný podnik Kúty s.r.o

Informácie ako postupovať v prípade úmrtia

Pohrebné služby Kúty  NON STOP linka: 0948 064 873

 

 1. Ak nastalo úmrtie doma:

- Je potrebné zavolať pohotovosť , následne lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého a vystaví doklad o úmrtí – list o prehliadke mŕtveho.

Až následne kontaktovať pohrebnú službu, ktorá vykoná prevoz do DS a poskytne ďalšie informácie.

2. Ak nastalo úmrtie v nemocnici: •

- nemocnica oznámi príbuzným úmrtie príbuzného, vystaví doklad – list o prehliadke mŕtveho a príbuzní môžu kontaktovať Pohrebnú službu Kúty, ktorá zabezpečí prevoz zosnulého do domu smútku a všetky potrebné záležitosti súvisiace s pohrebom. Matriku – t. j. vybavenie úmrtného listu vybavujú pozostalí na úrade v mieste úmrtia . Doklad môže na základe požiadavky a splnomocnenia vybaviť Pohrebná služba.

- ak je nariadená pitva, nemocnica zabezpečí prevoz na patologické oddelenie a pozostalí kontaktujú Pohrebnú službu až po povolení k prevozu súdnym lekárom.

Doklady potrebné k zabezpečeniu pohrebu – objednávka služby, doklad o prehliadke zosnulého - občiansky preukaz objednávateľa pohrebu - oblečenie pre zosnulého, v ktorom bude pochovaný - fotografie, pokiaľ si objednávateľ praje vystaviť smútočné oznámenie, vystavenie fotografie počas rozlúčky v DS.

 Pohrebné služby Kúty zabezpečia všetky potrebné záležitosti súvisiace s pohrebom: - prevoz do domu smútku - vybavenie dokladov na matrike - obliekanie a úprava zosnulého - vystavenie smútočného oznámenia - zabezpečenie smútočného obradu (vrátane vykopania hrobu alebo kremácie) - predaj rakiev, krížov - úprava hrobového miesta.

Ak majú príbuzní záujem o kremáciu zosnulého Pohrebná služba Kúty zabezpečí túto službu na základe objednávky, podmienkou je súhlas obhliadajúceho lekára s kremáciou tela vyznačenej na liste o prehliadke mŕtveho.

Ostatné informácie tuná neuvedené podá Pohrebná služba Kúty.

Kontakt: 0948 064 873

 


Cenník pohrebných služieb s DPH platný od 1.2.2024

Prevoz zosnulého                                 1,30 EUR/ km

Prevoz zosnulého v obci                    30,00 EUR

Vykopanie hrobu                               100,00 EUR dospelý         80,00 detský

Uloženie urny do hrobu + úprava       50,00 EUR

Odstránenie krycej dosky na hrobe    80,00 EUR  /na požiadanie objednávateľa  služby/

Výjazd pohrebnej služby                       40,00 EUR

Prevoz- čakacia doba šofér/závozník  15,00 EUR/hod. /20,00  po prac. dobe/ 25,00€ noc -víkend

Obliekanie, úprava zosnulého                 60,00 EUR   

Umývanie zosnulého                                20,00 EUR

Použitie chladiaceho zariadenia            10,00 EUR/deň

Prenájom domu smútku                           60,00 EUR

Vystavenie zosnulého k rozlúčke            12,00 EUR 

Nosiči rakvy, spúšťanie do hrobu            15,00 EUR/hod /osoba

Rakva                                                                podľa ponuky a výberu objednávateľa

Objednanie pohrebu /Vydanie rakvy       20,00 EUR  /noc, deň prac. pokoja 30,00 EUR

Vak na prepravu zosnulého                      15,00 EUR

Grafické služby parte + 2 ks vytlačenie   25,00 EUR

Vybavenie matričných dokladov              30,00 EUR

Pohrebné služby-zakopanie-úprava hrobu  15,00 EUR /hod./osoba

Iné služby podľa vyžiadania objednávateľa na základe dohody s poskytovateľom služieb. *

/to sa rozumie individuálna projekcia fotiek, hudobná produkcia podľa požiadavky a pod./

Kremačné služby na vyžiadanie orientačná cena 300,00 EUR podľa aktuálneho cenníka Krematórium

Bratislava.+ prepravné. /Úhrada zálohy vo výške 50% pred poskytnutím služby/

Objednávateľ pohrebných služieb musí byť totožný s osobou vybavujúcou všetky náležitosti týkajúce sa zosnulého. Služby nie je možné platiť v hotovosti, FAKTÚRA bude vystavená po pohrebe zosnulého, podpisom objednávky objednávateľ pohrebu súhlasí s cenníkom a uhradením faktúry.

Poskytovateľ služby môže na základe uváženia požiadať objednávateľa o zaplatenie zálohy pred poskytnutím služby.

 

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na