Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

Pozemkové úpravy

Rozhodnutie o schválení Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Kúty

Verejná vyhláška č.20/2020 - Rozhodnutie - JPÚ

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje účastníkom konania platnosť Zásad pre umiestnenie nových pozemkov listom č.j. OU-SE-PLO/2019/000452-platnosť ZUNP zo dňa 2. 1. 2019. Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 1/2019. Platné Zásady pre umiestnenie nových pozemkov tvoria prílohu tohto oznámenia.

ZUNP_mapa_M2000_A4_CB-1.pdf (110.64 kB)

Schválené-ZUNP-1-N2.pdf (3.59 MB)

Oznámenie-o-platnosti-ZUNP-v-časti-k.-ú.-Kúty.pdf (571.68 kB)

Predstavenstvo Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty a Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, pozýva účastníkov jednoduchých pozemkových úprav na verejné zhromaždenie k prerokovaniu návrhov a požiadaviek na určenie nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav a zároveň na prerokovanie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty podľa § 11 ods. 18 zákona č. 330/1991 Zb. Verejné zhromaždenie sa uskutoční 9. 11. 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Kútoch.

VV-13_2018-jednoduché-pozemkové-úpravy-k.u.-Kúty.pdf (1.05 MB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty verejnou vyhláškou č. 11/2018 zo dňa 28. 5. 2018 č. j. OU-SE-PLO-2018/000458-VZFUU zver.

Mapa_VZFUU.pdf (435.89 kB)

1_Technicka_sprava_VZFUU.pdf (1.57 MB)

VV-11-2018-o-zverejnení-vš.-zásad-funkčného-usporiadania-územia.pdf (1.97 MB)

Register pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav  v časti k. ú. Kúty bol zverejnený Verejnou vyhláškou č. 18/2017, č.j.OU-SE-PLO/2017/000371/RPS zo dňa 6. 12. 2017

Verejná-vyhláška-18_2017-č.j.OU-SE-PLO2017000371RPS.pdf (1.57 MB)

PROJEKT-POZEMKOVÝCH-ÚPRAV-KÚTY-JPU.pdf (183.32 kB)

Mapa_RPS.pdf (320.97 kB)

Ustanovujúce zhromaždenie Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav je zvolané pozvánkou č. j. OU-SE-PLO/2016/000153/pozv. zo dňa 27. 7. 2016. Termín ustanovujúceho zhromaždenia: 9. 9. 2016. Pozvánka je doručovaná do vlastných rúk všetkým známym účastníkom konania a zároveň verejnou vyhláškou č. 14/2016. Zároveň je zverejnený návrh rokovacieho poriadku a návrh stanov Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav a návrh na členov predstavenstva.

JPU-pozvánka-Verejná vyhláška.pdf (1.24 MB)

Návrh-členov-predstavenstva.pdf (382.75 kB)

návrh-stanov.pdf (1.77 MB)

návrh-rokovacieho-poriadku.pdf (761.68 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil Verejnou vyhláškou č. 19/2015 č. j. OU-SE-PLO/2015/008436 z 24.8.2015 prípravné konanie o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty

Verejná vyhláška č.19/2015 – Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Kúty (1.4 MB)

Príloha-nariadenia-1.pdf (661.79 kB)

Príloha-nariadenia-2.pdf (8.19 MB)

REGISTER-PÔVODNÉHO-STAVU-časť-B1.pdf (108.07 kB)

Rozhodnutie-o-povolení-JPÚ-Kúty.pdf (4.36 MB)

Príloha-2-zoznam-parciel.pdf (194.82 kB)

Príloha-1-povolenia.pdf (661.79 kB)

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na