Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Verzia pre seniorov

Rozhlas 18. júna

Hydinárska farma v Pašienkoch bude dnes o 10:00 hod. predávať na miestnom trhovisku za veľmi výhodnú, akciovú cenu: -čerstvo chladené domáce vykŕmené kačky s drobkami a pečeňou, s priemernou váhou 4,70 až 5,20 kg cena ...

Hydinárska farma v Pašienkoch bude dnes o  10:00  hod. predávať na miestnom trhovisku za veľmi výhodnú, akciovú cenu:    
-čerstvo chladené domáce vykŕmené kačky s drobkami a pečeňou, s priemernou váhou  4,70 až 5,20 kg cena za 1 kg 5,50 €  
-čerstvo chladené domáce vykŕmené kačky s drobkami a pečeňou, s priemernou váhou 4,20 až 4,70 kg cena za 1 kg 5,40 €
-polovičné vykŕmené husokačky s polovičnými drobkami a pečienkou
-samostatné kačacie pečene,cena za 1 kg 24,80 €
-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg,cena za 1 kg 19,00 €
-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach a to: prsia za výhodnú cenu 4,60 € za 1kg stehná
-vykŕmené kačacie drobky na polievku
Na trhovisku sa budú zdržiavať 15 minút. 


Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, Vás pozýva na samozber biojahôd. Jahody si do prinesených nádob môžete nazberať už aj na voľnej ploche bez fóliovníkov.  Kvôli vysokým denným teplotám bude samozber otvorený v sobotu 19.6. a v nedeľu 20.6. 2021 už od 06.00 do 20.00. Cena je 3,70 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.


Poľovnícke združenie Kúty Vás pozýva na „Poľovnícky šmak“. Poľovnícke špeciality, ako pečený diviak, jágerek a guláš, budú pre Vás pripravené 19. júna 2021 od 10:00 hodiny za obecným úradom.


Kovotvar výrobné družstvo Kúty, hľadá do jednozmennej prevádzky a hlavného pracovného pomeru viacero žien na pracovnú pozíciu operátor výroby. Hodinová mzda brutto: 5,20EUR plus príplatky a podnikové benefity ako príspevok za dochádzku, príspevok za odpracované  predĺžené zmeny, prémie a 13. plat.

Kovotvar, výrobné družstvo Kúty hľadá do pracovného pomeru aktívneho dôchodcu na pozíciu vrátnik. Pracovný pomer na pracovnú zmluvu prípadne dohodu. Práca na dve zmeny. V prípade záujmu sa môžete informovať na  personálnom odd. 034/6999514, alebo osobne na adrese Železničiarska 830 Kúty.


Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici
V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Senica od 17.6.2021, 15:00 hod. až do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzická osoba (občan) podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch nesmie najmä:
– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Viac info. na https://www.kuty.sk/wp-content/uploads/2021/06/OR-HAZZ-v-Senici.pdf


Oznamujeme občanom, že dňa 23.06.2021 t. j. streda o 16:00 hod. sa na obecnom úrade uskutoční
Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:
Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zmena rozpočtu
 5. Správa nezávislého audítora za rok 2020
 6. Prijatie VZN ohľadom miestneho referenda
 7. Žiadosti o poskytnutie dotácií v roku 2021
 8. Žiadosti o odpredaj a prenájom pozemkov D. Makay a I. Makayová, Kristína Sofková, J. Kollár, P. Ralbovský
 9. Žiadosť o súhlas zriadenia vecného bremena (Západoslovenská distribučná, transformačná stanica)
 10. Návrh organizácie tried MŠ v šk. roku 2021/2022
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

Firma Colas, s.r.o. oznamuje občanom, že od 21.06.2021 začína s rekonštrukciou Štefánikovej ulice. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť. Ďakujeme

Dátum vloženia: 18. 6. 2021 16:43
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 7. 2021 16:49
Autor:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na