Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Kúty

erb

10.február

OBEC KÚTY, Nám. Radlinského 981, 908 01  Kúty

erb

Pozvánka na zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva Obce Kúty

 

Podľa § 12 ods. 1, 3 a 4 a podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
   zvolávam a pozývam na
zasadnutie Obecného zastupiteľstva  (OcZ)obce Kúty na deň
16.februára 2023 (t.j. štvrtok) o 16:00 hod.
v kinosále obecného úradu v Kútoch.


 

NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2023 o územnom pláne Obce Kúty
 5. Protest prokurátora k všeobecne záväznému nariadeniu o podmienkach držania psov na území Obce Kúty
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2023 o podmienkach držania psov na území Obce Kúty
 7. Zriadenie vecných bremien – STAVEX Plus, s.r.o
 8. Žiadosť o umiestnenie stožiara Základňovej stanice a RR bodu    Swan a.s. v k.ú Kúty pod označením SE KUT I. (parcela č. 449/1)
 9.  Žiadosť o zámenu pozemkov
 10. Žiadosť o predaj časti pozemku (8m2)
 11. Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Kúty
 12. Štatút a náplň práce Komisie kultúry a školstva
 13. Kultúrne podujatia v obci Kúty v roku 2023
 14. Návrh na schválenie člena Komisie kultúry a školstva za ZŠ  Kúty
 15. Návrh členov do Rady školy, Rady ZŠ, Rady MŠ, Rady CVČ a Rady ZUŠ
 16. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
 17. Rozpočet obce na rok 2023
 18. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku
 19. Návrh na schválenie „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Kúty“
 20. Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy obce Kúty
 21. Zápisnica  zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a regionálneho rozvoja
 22. Správa DHZ
 23. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022
 24. Prijaté opatrenia  medzi Obecným podnikom Kúty, s.r.o. a Obcou Kúty – Obecný úrad Kúty.
 25. Diskusia
 26. Záver

 

 

Upozorňujem, že zo zasadnutia sa vyhotovuje obrazovo-zvukový záznam. Záznam je následne transparentne zverejňovaný na webovom  sídle obce.

 

                       

 

Ing. Branislav Vávra

starosta obce Kúty

 

 

           

 

Dátum vloženia: 10. 2. 2023 14:07
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 2. 2023 9:47

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Jedálne lístky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na