Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Verzia pre seniorov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

erb

17.marca 2023

OBEC KÚTY, Nám. Radlinského 981, 908 01  Kúty

erb

Pozvánka na zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva obce Kúty

 

Podľa § 12 ods. 1, 3 a 4 a podľa § 13 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
   zvolávam a pozývam na
zasadnutie Obecného zastupiteľstva  (OcZ)obce Kúty na deň
21.marca 2023 (t.j. utorok) o 16:00 hod.
v kinosále obecného úradu v Kútoch.

 

NÁVRH PROGRAMU:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. .../2023, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ A. Radlinského
  5. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy ZŠ. A. Radlinského Kúty
  6. Žiadosti o prenájom a odkúpenie časti pozemkov
  7. Diskusia
  8. Záver  
Dátum vloženia: 17. 3. 2023 13:51
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2023 14:07

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na