Najviac informácií o Kútoch!|Sobota, september 5, 2015
Práve sa nachádzate tu: Úvod
FK TJ Kúty Vás pozýva na majstrovské futbalové zápasy

FK TJ Kúty Vás pozýva na majstrovské futbalové zápasy

Sobota 5.9.2015 10:00 III. liga starší žiaci TJ Kúty  – MFK Topoľčany B 12:00 III. liga starší ...

130. VÝROČIE založenia organizácie

130. VÝROČIE založenia organizácie

DHZ Kúty a obec Kúty Vás srdečné pozýva 5. septembra 2015 na oslavy 130. VÝROČIA založenia organizácie ...

Ponuka záujmových útvarov CVČ KAMaRÁD Kúty na nový školský rok 2015/2016

Ponuka záujmových útvarov CVČ KAMaRÁD Kúty na nový školský rok 201...

Ozajstných kamarátov si môžeš nájsť v „Kúcanskom“ CVČ. Niektoré záujmové útvary začínajú svoju činnosť už v septembri, ...

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podpernýc...

Vlastníci neoprávnene umiestnených predmetov majú v uvedenej veci možnost’ kontaktovat’ spoločnost’ Zádoslovenská distribučná, a.s.., a to na emailovej ...

OBECNÝ ÚRAD
PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Novinky
(NE)TRADIČNÉ TVORENIE PRE RODIČOV S DEŤMI už v pondelok 7.9.2015 v priestoroch CVČ (prístavba OÚ Kúty) od 14:00 do 16:00. Chceš si zacvičiť JOGU pre rôzne vekové kategórie, príď ... Celý článok
Oznamujeme občanom, že miestna knižnica bude dňa 3.9.2015 popoludní zatvorená.
Základná škola Andreja Radlinského oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie šk. roku 2015/2016 sa uskutoční v stredu 2. 9. 2015 o 9.00 hod.na školskom dvore. V prípade nepriaznivého ...
Oznamujeme občanom, že vývoz separovaného odpadu sa uskutoční: PLASTY: 2.9. 2015 (streda) PAPIER: 3.9. 2015 (štvrtok) Žiadame občanov aby bol odpad pevne zviazaný vo vreciach. Prosíme občanov aby, odpad vykladali pred dom ...
Zberný dvor dňa 29.08.2015 z dôvodu štátneho sviatku  z a t v o r  e n ý
Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil Verejnou vyhláškou č. 19/2015 č. j. OU-SE-PLO/2015/008436 z 24.8.2015 prípravné konanie o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Kúty    
Viac noviniek z našej obce Kúty...
Kultúra
Prešiel rok a my sme sa znova stretli dňa 8.augusta 2015 na kútske hodky, ako spolužiaci, ktorí sme navštevovali základnú školu v rokoch 1958 ... Celý článok
Týždeň po hodoch (8.-9. augusta) to ožije v areále Poľnohospodárskeho družstva Kúty. Hodkový víkend začne v sobotu o 14:00. Do tanca a na počúvanie ...
Obec a Rímskokatolícka cirkev Kúty,Národné osvetové centrum, Bratislava, Matica slovenská, Martin Gréckokatolícka cirkev,B ratislavská eparchia Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru,Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava Cyrilometodská,spoločnosť, Bratislava a MO Matice ...
Viac kultúrnych noviniek z našej obce Kúty...
Šport
Prvé kolo majstrovských futbalových zápasov sa odohralo 29.8.2015. Mali sme troška obavy, ako to naša prípravka zvládne, nakoľko nastúpili nový, mladý hráči, ale základná ... Celý článok
Našu mladšiu prípravku zväčša tvoria chlapci predškolského veku a žiaci prvých ročníkov. Nie je vôbec núdza o takýchto chlapcov zapálených do futbalu. Stále sa ...
Naši chlapci boli opäť úspešní pod vedením trénera Jozefa Kocha 25.8.2015 zohrali prípravný priateľský zápas v Petrovej Vsi. Petrova Ves – Kúty 3:6 (4-Tobias ...
Dňa 15. 8. sa minuloroční ale aj budúcoroční žiaci z KMPP zúčastnili Klubovej výstavy jazvečíkov (ale nie len jazvečíkov) v Malackách. Okrem obdivovania tých ...
Viac športových noviniek z našej obce Kúty...
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU