Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

2019

30.12.2019 DUAT, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zabezpeč. sociálnej. služby 30.12.2019 D detail
23.12.2019 Slovenská pošta Zámenná zmluva 23.12.2019 Z 100,- detail
20.12.2019 OBEC KÚTY Vyhlásenie spoločníka 20.12.2019 VS 137.000,- detail
18.12.2019 Rudolf Pavelka Kúpna zmluva 18.12.2019 Z detail
29.11.2019 NASES Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 29.11.2019 Z detail
11.11.2019 Zvac systems s.r.o. Zmluva o poskytovaní technickej služby 11.11.2019 Z 8 686,01 detail
08.11.2019 ČSOB Poisťovňa, a.s. Dodatok č. 9 k poistnej zmluve č. 800 400 3251 08.11.2019 D detail
06.11.2019 Gvozdjak s.r.o. Kúpna zmluva 06.11.2019 Z 2 070 detail
31.10.2019 Anna Gajdošová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 31.10.2019 Z 0,40 detail
25.10.2019 BVS,a.s. Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd 25.10.2019 D detail
24.10.2019 Malacké pohľady Dohoda o odohraní divadelného predstavenia 24.10.2019 D 430 detail
16.10.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/009 16.10.2019 Z 80,40 detail
08.10.2019 Miroslav Macejka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 08.10.2019 Z 230 detail
07.10.2019 Trnavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 07.10.2019 Z 116 127,04 detail
04.10.2019 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 04.10.2019 Z 11 000 detail
04.10.2019 Štefánia Pelikánová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 04.10.2019 Z 0,40 detail
17.09.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/008 17.09.2019 Z 80,40 detail
13.09.2019 GRAFIC Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 13.09.2019 Z 800,00 detail
05.09.2019 Ľubica Poláková Kúpna zmluva 05.09.2019 Z 83,33 detail
27.08.2019 Ľudmila Makayová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 27.08.2019 Z 0,40 detail
16.08.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/006 16.08.2019 Z 80,40 detail
16.08.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/005 16.08.2019 Z 80,40 detail
16.08.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/007 16.08.2019 Z 80,40 detail
02.08.2019 Národopisný soubor Břeclavan, z.s. Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 02.08.2019 Z 450 detail
02.08.2019 O.z. Bečkovi chlapci Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 02.08.2019 Z 1 100 detail
30.07.2019 Grafic Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 30.07.2019 Z 800 detail
29.07.2019 Túfaranka – Ján Bílek Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 29.07.2019 Z 38 000 Kč detail
29.07.2019 Pavel Drábek Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 29.07.2019 Z 250 detail
24.07.2019 Renáta Grígelová Kúpna zmluva 24.07.2019 Z 1 300 detail
23.07.2019 Trnavský samosprávny kraj Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 23.07.2019 D 19 075,70 detail
18.07.2019 Augustín Vávra Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 18.07.2019 Z 0,40 detail
18.07.2019 Mária Vávrová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 18.07.2019 Z 0,40 detail
18.07.2019 Mária Šimková Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 18.07.2019 Z 0,40 detail
15.07.2019 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-011 15.07.2019 Z 107 665 detail
15.07.2019 VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 663/2019/UZ 15.07.2019 Z 362 438,51 detail
15.07.2019 VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1010/2019/D 15.07.2019 D detail
09.07.2019 Genovéva Šimková Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 09.07.2019 Z 20,00 detail
08.07.2019 Bernardína Trubirohová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 08.07.2019 Z 0,40 detail
03.07.2019 Západoslovenská distribučná, a.s Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 03.07.2019 Z 125,82 detail
03.07.2019 Západoslovenská distribučná, a.s Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 03.07.2019 Z 125,82 detail
01.07.2019 CO-PRO,, spol. s r.o. Zmluva o dielo 01.07.2019 Z 55,00 detail
28.06.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/1906422/003 28.06.2019 Z 530,40 detail
26.06.2019 Peter Palkovič Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 26.06.2019 Z 0,40 detail
12.6.2019 Stanislav Antálek Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 12.06.2019 Z 0,40 detail
12.6.2019 Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 12.06.2019 Z 6000,00 detail
10.6.2019 RVC Senica s.r.o Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 22.8.2011 o poskytovaní auditorských služieb 10.06.2019 D detail
05.6.2019 Západoslovenská distribučná a.s Dodatok k zmluve o spolupráci 05.06.2019 D detail
05.6.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu 05.06.2019 Z detail
31.5.2019 Veronika Vrbová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 31.05.2019 Z 0,40 detail
24.5.2019 ŠEVČÍK OKNA s.r.o. Zmluva o dielo č. 20190264 24.05.2019 Z detail
22.5.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 22.05.2019 Z detail
15.5.2019 Jozefína Dršková Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 15.05.2019 Z 0,40 detail
15.5.2019 Augustín Drška Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 15.05.2019 Z 0,40 detail
14.5.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/002 14.05.2019 Z 80,40 detail
14.5.2019 Jozef Palkovič a Dáša Palkovičová Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 14.05.2019 Z 1500,00 detail
08.5.2019 Malá slovácka dechová hudba Cyrilka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie 08.05.2019 Z 1100,00 detail
06.5.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/001 06.05.2019 Z 60 detail
30.4.2019 Ferdinand Kovarovič Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 30.04.2019 Z 0,40 detail
29.4.2019 O2 Slovakia, s.r.o Zmluva o poskytovaní verejných služieb 29.04.2019 Z detail
23.4.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI 23.04.2019 Z 276,34 detail
16.4.2019 GALGAN MUSIC s.r.o Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia 16.04.2019 Z 3000,00 detail
12.4.2019 Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019 12.04.2019 Z 6,60 detail
11.4.2019 Futbalový klub TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 11.04.2019 Z 15000,00 detail
10.4.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR ZMLUVA č. 39 111 10.04.2019 Z 3000,00 detail
29.3.2019 ČSOB Poisťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve č. 800 400 3251 29.03.2019 D 4354,44 detail
27.3.2019 Špeciálna základná škola Šaštín Stráže Zmluva o poskytnutí dotácie 27.03.2019 Z 150,00 detail
26.3.2019 Športový klub Natural Body Fitnes Zmluva o poskytnutí dotácie 26.03.2019 Z 100,00 detail
20.3.2019 Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch Zmluva o poskytnutí dotácie 20.03.2019 Z 1000,00 detail
15.3.2019 Slovenský červený kríž Zmluva o poskytnutí dotácie 15.03.2019 Z 1200,00 detail
15.3.2019 VPP servis, s.r.o. Zmluva o dielo č.: 1/2019 15.03.2019 Z 83245,80 detail
13.3.2019 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 13.03.2019 Z 2000,00 detail
12.3.2019 Jednota dôchodcov Slovenska – Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 12.03.2019 Z 1300,00 detail
12.3.2019 SZTP Základná organizácia Zmluva o poskytnutí dotácie 12.03.2019 Z 500,00 detail
12.3.2019 Anton Ralbovský Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 12.03.2019 Z 1000,00 detail
8.3.2019 Propria Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 8.03.2019 Z 3200,00 detail
6.3.2019 Obec Kúty Kúpna zmluva 6.03.2019 Z 261,30 detail
6.3.2019 Siget Team Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 6.03.2019 Z 700,00 detail
6.3.2019 Naťaťo o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie 6.03.2019 Z 2000,00 detail
5.3.2019 Poľovnícke združenie Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 5.03.2019 Z 1500,00 detail
5.3.2019 Andrej Trubiroha Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 5.03.2019 Z 1000,00 detail
4.3.2019 Občianske združenie Rada školy Kúty pri Základnej škole Andreja Radlinského Zmluva o poskytnutí dotácie 4.03.2019 Z 1000,00 detaill
1.3.2019 oz. Pjekné mjestečko Zmluva o poskytnutí dotácie 1.03.2019 Z 1700,00 detail
28.2.2019 Šmidová Mária Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 28.02.2019 Z 0,40 detail
27.2.2019 Radičová Helena Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 27.02.2019 Z 0,40 detail
27.2.2019 Charon Paintball Team Zmluva o poskytnutí dotácie 27.02.2019 Z 300,00 detail
27.2.2019 Domov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Senica Zmluva o poskytnutí dotácie 27.02.2019 Z 500,00 detail
25.2.2019 Rímskokatolícka cirkev farnosť Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 25.02.2019 Z 2000,00 detail
22.2.2019 VECTRA SENICA, s.r.o Zmluva o dielo 22.02.2019 Z 8400,00 detail
22.2.2019 PALKOVIČ-SK, s.r.o. MŠ Kúty – 2. etapa 22.02.2019 Z detail
22.2.2019 PALKOVIČ-SK, s.r.o. Zmluva o dielo č.19/2018 22.02.2019 Z 381514,22 detail
18.2.2019 Veselý Milan Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 18.02.2019 Z 0,40 detail
14.2.2019 ENVIROPOL SK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve 14.02.2019 Z detail
31.1.2019 Pavelková Viera Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 31.01.2019 Z 0,40 detail
31.1.2019 Mária Kálková Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 31.01.2019 Z 0,40 detail
31.1.2019 Jozef Kálka Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 31.01.2019 Z 0,40 detail
31.1.2019 ENVI-PAK, a.s. Zmluva č. ZSE1312201801 31.01.2019 Z detail
31.1.2019 MPSVaR SR Zmluva o poskytnutí fin. príspevku 31.01.2019 Z 125760,00 detail
23.1.2019 Generali Poisťovňa Poistná zmluva 23.01.2019 Z 446,14 detail
9.1.2019 STAVEX Plus, s.r.o Kúpna zmluva 09.01.2019 Z 246000,00 detail
4.1.2019 Pavlovičová Rozália Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 04.01.2019 Z 0,40 detail

Neinvestične faktúry
Investične faktúry
Objednávky 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Jedálne lístky

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Sociálne siete

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na