Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Zverejňovanie informácií » Zmluvy, faktúry, objednávky » Zmluvy, faktúry, objednávky 2015

Zmluvy, faktúry, objednávky 2015

Zmluvy

  Partner Predmet Typ Suma Detail
11.12.15  SHMÚ Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu Z   detail
10.12.15  Generali Poisťovňa, a.s Poistná zmluva – zodpovednosť za škodu Z  950,00 detail
8.12.15  ČSOB Poisťovňa, a.s Dodatok k poistnej zmluve č.800 400 3251 DZ  572,37 detail
8.12.15  VPP servis, s.r.o Zmluva o zbere komunálneho odpadu Z 39733,22 detail
2.12.15  Juraj Jurčák Kúpna zmluva Z  440,00 detail
2.12.15  Poľnohospodarské družstvo Kúpna zmluva Z  300,00 detail
1.12.15  Ján Kollár Kúpna zmluva Z  1160,00 detail
1.12.15  SPP- distribucia, a.s. Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 97/2015/RCS NZ 1€97/2015RCS Z   detail
1.12.15  SPP- distribucia, a.s. Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€97/2015RCS Z 1,00 detail
30.11.15  Anton Ševčovič Zmluva o dielo Z  15800,00 detail
10.11.15  Igor Sirka Kúpna zmluva – ZETOR 8111 Z 2050,00 detail
28.10.15  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmluva o výpožičke – DHZ Z   detail
20.10.15  SPP-distribúcia, a.s Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete Z   detail
13.10.15  Kovogaz spol. s.r.o Zmluva o dielo – plynovod IBV Cihly Z  35069,03 detail
13.10.15  A.Riška, A Kollár. Kúpna zmluva Z  2025,50 detail
7.10.15  UPSVAR SR Dohoda D   detail
1.10.15  Michal Marenčík, Iveta Pavelková. Kúpna zmluva Z  63440,00 detail
30.9.15  MH-Lines, s.r.o. Nájomná zmluva Z  2466,00 detail
30.9.15  PP team, s.r.o. Nájomná zmluva Z 2400,00 detail
29.9.15 Komunálna poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Z  97,50 detail
29.9.15  Kovotvar, v.d. Kúpna zmluva Z  41006,00 detail
25.9.15  Eduard Chudý Kúpna zmluva Z 517,91 detail
25.9.15  Ing. Michaela Lašuta Kúpna zmluva Z  20496,00 detail
25.9.15  ČSOB Poisťovňa, a.s Poistná zmluva Z 2365,84 detail
9.9.15  OZ Pjekné mjestečko DZ č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie DZ  1300,00 detail
4.9.15 SPP, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny Z  44,05 detail
3.9.15  BVS,a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody Z   detail
28.8.15 TESCO STORES SR, a.s Zmluva o nájme nebytových priestorov Z  480,00 detail
21.8.15 Ľudmila Rišková Kúpna zmluva – pozemok Z  140,00 detail
21.8.15 TESCO STORES SR, a.s Zmluva o nájme nebytových priestorov Z  280,00 detail
10.8.15 Elena Matulová, Johana Palkovičová Kúpna zmluva – pozemok Z  860,00 detail
5.8.15 ENVIROPOL s.r.o DZ č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve DZ   detail
29.7.15 Kovotvar, výrobné družstvo Zmluva o budúcej zmluve Z  41006,00 detail
21.7.15 Poľnohospodárske družstvo Kúty Zámenná zmluva Z   detail
21.7.15 Poľnohospodárske družstvo Kúty Kúpna zmluva Z  130000,00 detail
17.7.15 Mesto Senica Zmluva za účelom vykonávania posudkovej činnosti Z   detail
10.7.15 J.Markovičová, T.Markovič, V.Markovič, A.Markovičová, J.Mráz, eM-KOV, s.r.o. Kúpna zmluva Z   detail
6.7.15 KOVAGAZ spol.s.r.o. Zmluva o dielo rozšírenie STL distribučného plynovodu Z 14397,28 detail
30.6.15 MO SRZ Kúty  Nájomná zmluva o prenájme pozemkov Z 30,00 detail
29.6.15 VPP servis, s.r.o  Zmluva o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu Z 39841,229 detail
29.5.15 eGOV Systems spol. s.r.o  Zmluva o poskytovaní služieb Z 420,00 detail
25.5.15 ČSOB Poisťovňa, a.s.  Zmluva o poistení Biznis Plus Z 225,66 detail
25.5.15 Union poisťovňa, a.s.  Zmluva o poistení nehnuteľnosti Z 1437,11 detail
7.5.15 Delikomat Slovensko  Zmluva o zabezpečení prevádzky predajného nápojového automatu Z 7,00 detail
30.4.15 Kristína Ryšková  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Z 500,00 detail
28.4.15  Ing. arch. Iveta Kopecká  Zmluva o dielo č. 1/2015 PD, autorský dozor pre ” Prístavbu MŠ a Domova soc. služieb….” Z 18000,00 detail
15.4.15  Topset Solutions s.r.o  Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Z   detail
15.4.15  Topset Solutions s.r.o  Zmluva o aktualizácii dát katastra Z  36,00 detail
30.3.15  Advokátska kancelária JUDr. Katarína Filová, s.r.o.  Zmluva o poskytnutí právnych služieb Z  321,00 detail
30.3.15  Advokátska kancelária JUDr. Katarína Filová, s.r.o.  Zmluva o poskytnutí právnych služieb Z  1605,00 detail
26.3.15  OZ Veterány.EU  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  100,00 detail
26.3.15  Andrej Trubiroha  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1500,00 detail
24.3.15  Združenie nevidiacich a slabozrakých Senica a Skalica  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  150,00 detail
24.3.15  Propria Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2500,00 detail
20.3.15  P. Palkovič, D. Palkovičová, J. Ďurišková, R. Ďuriška, J. Kneblová Kúpna zmluva o odkúpení časti pozemkov Z  80,40 detail
19.3.15 Špeciálna Základná škola Šaštín-Stráže Zmluva o poskytnutí dotácie Z  150,00 detail
19.3.15 Slovenský Červený kríž, Senica Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
19.3.15 OZ Pjekné mjestečko Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
19.3.15 OZ RŠ Kúty pri ZŠ A. Radlinského Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2500,00 detail
19.3.15 DSS a Zariedenie pre seniorov Senica Zmluva o poskytnutí dotácie Z  340,00 detail
19.3.15 Nezábudka Kúty, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2000,00 detail
19.3.15 Renáta Šimková Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Z  600,00 detail
19.3.15 Metodické združenie MŠ v Kútoch Zmluva o poskytnutí dotácie Z  900,00 detail
17.3.15  Ministerstvo vnútra SR Technické zhodnotenie hasičských vozidiel Z   detail
17.3.15  Rímskokatolická cirkev, farnosť Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z  8000,00 detail
17.3.15 SZTP ZO Zmluva o poskytnutí dotácie Z  400,00 detail
17.3.15  Charon Paintball Team Zmluva o poskytnutí dotácie Z  350,00 detail
13.3.15 Jednota dôchodcov Slovenska, ZO Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 900,00 detail
13.3.15 Poľovnícke združenie Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1200,00 detail
13.3.15 Združenie rodičovskej rady pri MŠ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1000,00 detail
13.3.15 FK TJ Kúty Zmluva o poskytnutú dotácie Z 15000,00 detail
25.2.15 Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku “Nezábudka” Z 89040,00 detail
4.2.15 Otrísal Rudolf, Ing. Zmluva o dielo “civilná ochrana obyvateľstva” Z 40,00 detail
3.2.15 NLB trade s.r.o. Zmluva o dielo “zimnná údržba miestnych komunikácií” Z 17937,00 detail
7.1.15 Metodicko-pedagogické centrum DZ č2 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania DZ   detail

Faktúry


Objednávky