Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Zverejňovanie informácií » Zmluvy, faktúry, objednávky » Zmluvy, faktúry, objednávky 2014

Zmluvy, faktúry, objednávky 2014

Zmluvy

Partner Predmet Typ Suma Detail
 29.12.2014  Metodicko – pedagogické centrum  Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy DZ detail
 29.12.2014  Jurovatý Ľudovít  Zmluva a poskytovaní služieb Z  60 detail
 9.12.2014  CF INVEST, s.r.o.  Zmluva o zriadení vecných bremien Z  1000 detail
 3.12.2014  Všeobecná úverová banka, a. s.  Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov DZ 9510,48 detail
 28.11.2014  ENVIROPOL, s.r.o  Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Z detail
 21.11.2014  Daňový úrad Trnava  Dohoda o elektronickom doručovaní D detail
 28.11.2014  Poľnohospodárske družstvo  Zámenná zmluva pozemky Z  8,40 detail
 13.11.2014  Úrad práce soc. vecí a rodiny Senica  Dohoda a dodatok o pracovnej činnosti D detail
 10.11.2014  Mária Komorníková, Elena Matulová, Johana Palkovičová  Kúpna zmluva pozemok Z  860 detail
 11.11.2014  Západoslovenská distribučná, a.s.  Zmluva o zriadení vecných bremien Z detail
 3.11.2014  Godarský & Janotka s.r.o  Zmluva o dielo Zhotovenie prístreškov Z  3570 detail
 1.11.2014  MaH, spol s.r.o  Kúpna zmluva Opel Movano Z  22455 detail
 30.10.2014  Generali Poisťovňa, a.s  Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Z  705,38 detail
 17.10.2014  Marek Ondrovič  Kúpna zmluva pozemok Z  1200 detail
 15.10.2014  ISPA, spol.s.r.o  Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom pozemkov na inštaláciu reklamného zariadenia DZ detail
 9.10.2014  Mesto Senica  Dodatok k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici DZ detail
 30.9.2014  Milan Kumpan, Tvrdoliaty asfalt “Kumpany”  Zmluva o dielo stavebné práce súvisiace s budovaním prístreškov Z  35691,33 detail
 30.9.2014  VJR, s.r.o.  Zmluva o dielo Vykonávanie zemných prác v obci Z  31704 detail
 29.9.2014  clikmedia, s.r.o.  Zmluva o poskytnutí služby Zabezpečenie publicity a informačnej kampane Z  1078 detail
 22.9.2014  Metodicko – pedagogické centrum  Dodatok k zmluve o vzájomnej spolupráci inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy DZ detail
 28.8.2014  Róbert Antálek  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  2000 detail
 26.8.2014  ZRR pri MŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2000 detail
 28.7.2014  SZTP Senica  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  100 detail
 28.7.2014  BVS, a.s,  Zmluva o krátkodobej dodávke vody Z  189 detail
 23.7.2014  Národné osvetové centrum  Zmluva o spolupráci Z detail
 7.7.2014  ČOV Senica s.r.o.  Kúpna zmluva čistiareň odpadových vôd Z  600000 detail
 2.6.2014  Gemini Group s.r.o.  Zmluva o poskytnutí služby Z  4530 detail
 1.6.2014  Sloboda zvierat  Zmluva na odchyt a umiestnenie psov Z  56 detail
 26.5.2014 Ing. Lucia Sandtner, PhD – EKOPOSS+  Zmluva o poskytovaní služieb Z  35 detail
 13.5.2014  Slovak Development Institute, n.o  Zmluva o organizovaní podujatia Z  11900 detail
 9.5.2014  Mgr. Lucia Hvorecká Martin Hvorecký  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Z  1000 detail
7.5.2014 Pavel Palkovič Iveta Palkovičová  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Z  1300 detail
 30.4.2014  FAST TRADE, spol., s.r.o  Dodatok k nájomnej zmluve o prenajme pozemku DZ detail
28.4.2014  Ing. Richard Tomík  Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania Z  1520 detail
 23.4.2014  Jednota dôchodcov Slovenska z.o. Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  800 detail
 22.4.2014  Charon Paintball Team  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  350 detail
 16.4.2014  Metodické združenie MŠ v Kútoch  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  700 detail
 15.4.2014  Pjekné mjestečko  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1500 detail
 21.3.2014 Prochádzka Martin  Nájomná zmluva Z  60 detail
 19.3.2014 Ing. Lucia Sandtner, PhD – EKOPOSS+  Zmluva o poskytovaní služieb Ochrana osobných údajov Z  450 detail
 18.3.2014 OZ Rada školy  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2500 detail
 12.3.2014 Propria Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2000 detail
 10.3.2014 Nezábudka n.o  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  2000 detail
 28.2.2014 FK TJ Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  13000 detail
 4.2.2014 PhDr. Ivana Hudečková  Nájomná zmluva Z  116,25 detail
 3.1.2014  Tomáš Jurica  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Z  300 detail

Faktúry


Objednávky