Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2021

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2021

Zmluvy

 

 

21.10.2021 Kristína Sofková Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve z 17.09.2021 21.10.2021 D detail
06.10.2021 Fondstav s.r.o. Kúpna zmluva 06.10.2021 Z  8 910,- detail
24.09.2021 Ing.Jozef Palkovič a Antónia Palkovičová Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 28.7.2021 23.09.2021 D detail
20.09.2021 Záhorská knižnica Dohoda o poskytnutí výmenného súboru kníh 20.09.2021 detail
20.09.2021 SOZA Hromadná licenčná zmluva 20.09.2021 Z detail
17.09.2021 Kristína Sofková Kúpna zmluva 17.09.2021 Z 1,00,- detail
27.08.2021 OZ Divadlo Maska Zmluva uzatvorená v zmysle §269 odseku 2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 27.08.2021 Z 3000,- detail
11.08.2021 UNISTAV spol. s r.o. Zmluva o dielo č. 5/2021 11.08.2021 Z 67623,86,- detail
02.08.2021 STRABAG s.r.o. Zmluva o dielo č. 2021/FA/01/017 02.08.2021 Z 309050,12,- detail
28.07.2021 Ing. J. Palkovič, A. Palkovičová Kúpna zmluva 28.07.2021 Z 740,- detail
26.07.2021 Tomáš Valla Kúpna zmluva 26.07.2021 Z 440,- detail
22.07.2021 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy 22.07.2021 Z 2.306,70 detail
08.07.2021 Charon team Zmluva o poskytnutí dotácie 08.07.2021 Z 300,- detail
06.07.2021 Pjekné mjestečko, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie 06.07.2021 Z 2000,- detail
01.07.2021 Jednota dôchodcov na Slovensku Zmluva o poskytnutí dotácie 01.07.2021 Z 1500,- detail
30.06.2021 Stolnotenisový klub PROPRIA Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 30.06.2021 Z 3000,- detail
30.06.2021 MO SRZ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 30.06.2021 Z 1500,- detail
30.06.2021 Naťaťo, o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie 30.06.2021 Z 3000,- detail
30.06.2021 ZO SZTP Zmluva o poskytnutí dotácie 30.06.2021 Z 600,- detail
30.06.2021 Poľovnícke združenie Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 30.06.2021 Z 2500,- detail
30.06.2021 FK TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 30.06.2021 Z 3000,- detail
16.06.2021 emtei plus, spol. s.r.o. Zmluva o dielo č. 4/2021 16.06.2021 Z 38 456,- detail
07.06.2021 Bratislavská vodárenská spol. a.s. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu 07.06.2021 Z detail
21.05.2021 Doxx – spol. s.r. o. Komisionárska zmluva 21.05.2021 Z detail
21.05.2021 ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny 21.05.2021 Z detail
17.05.2021 LH Kamarádzi Zmluva o poskytnutí dotácie 17.05.2021 Z 1000,- detail
14.05.2021 Siget team Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 14.05.2021 Z 500,- detail
14.05.2021 Združenie rod. rady pri MŠ v Kútoch Zmluva o poskytnutí dotácie 14.05.2021 Z 1000,- detail
14.05.2021 DPO SR Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 14.05.2021 Z 3000,- detail
14.05.2021 Nezábudka Kúty, n.o. Zmluva o poskytnutí dotácie 14.05.2021 Z 1290,- detail
14.05.2021 Rímskokatolícka cirkev Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 14.05.2021 Z 6000,- detail
13.05.2021 Futbalový klub FK TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 13.05.2021 Z 4000,- detail
29.04.2021 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 29.04.2021 Z 180,- detail
15.04.2021 MAPA Slovakia Digital, s. r. o. Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Kúty_01 15.04.2021 Z 1,20 detail
17.03.2021 Štatistický úrad SR Doklad č.1 k Zmluve o výpožičke 17.03.2021 Z detail
12.03.2021 MP, SVaR Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 12.03.2021 Z 223.428,- detail
05.03.2021 AKS GROUP Vývoz a likvidácia infekčného odpadu 05.03.2021 Z 189,- detail
04.03.2021 Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o prevádzke webového sídla 04.03.2021 Z 540,- detail
04.03.2021 Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o spracovaní osobných údajov 04.03.2021 Z detail
04.03.2021 Galileo Corporation s.r.o. Zmluva o vytvorení webového sídla 04..03.2021 Z 1.944,- detail
22.2.2021 DOXX-stravné lístky, spol. s.r.o. Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve č. 11/2018 22.2.2021 Z detail
11.2.2021 AKS group, s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve – vývoz a likvidácia infekčného odpadu 11.2.2021 Z detail
25.1.2021 MV SR Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku 25.1.2021 Z 1.541,16 detail
22.1.2021 biomarina – biowaste s.r.o. Zmluva o odbere použitého jedlého oleja 22.1.2021 Z detail
22.1.2021 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 22.1.2021 Z 550,- detail
21.1.2021 ZŠ – A. Radlinského Kúty Zmluva o poskytnutí služieb 21.1.2021 Z detail
20.1.2021 AKS group, s.r.o. Zmluva – vývoz a likvidácia infekčného odpadu 20.1.2021 Z detail

 

Faktúry

 

Objednávky