Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2020

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2020

Zmluvy

             
             
             
21.12.2020 Global Green, spol. s r.o. Zmluva o odbere VŽP-3 (odpadu ) č. 05/2020 21.12.2020 Z   detail
09.12.2020 VPP servis s.r.o.  Zmluve o dielo 09.12.2020 Z   71.264,42 detail
08.12.2020 TOPSET Solutions s.r.o. Akceptačný protokol k Zmluve o poskytnutí – registratúra 08.12.2020 Z   detail
01.12.2020  Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 01.12.2020 Z   detail
26.11.2020  NLB trade, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 26.11.2020 Z  16.943,40 detail
18.11.2020  Bratislavská vodáren. spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 18.11.2020 Z   detail
16.11.2020  TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o aktualizácii programov – registratúra 16.11.2020 Z   144,- detail
16.11.2020  TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o poskytnutí – registratúra 16.11.2020 Z   1.188,- detail
12.11.2020  Ministerstvo financií SR Zmluva o návratnej finanč. výpomoci 12.11.2020 Z   89.756,- detail
10.11.2020  o.z. Jednota dôchodcov Zmluva o poskytnutí dotácie 10.11.2020 Z   300,- detail
30.10.2020  SPP, a.s. Zmluva o združenej dodávke zem. plynu 30.10.2020 Z   20,86 detail
19.10.2020 SR-Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2020/366-038 19.10.2020 Z   detail
16.10.2020  o.z. NAŤAŤO Zmluva o poskytnutí dotácie 16.10.2020 Z   500,- detail
14.10.2020  o.z. Pjekné mjestečko Zmluva o poskytnutí dotácie 14.10.2020 Z   1.000,- detail
8.10.2020 ČSOB poisťovňa, a.s. Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 800 401 6216 8.10.2020 D   detail
6.10.2020 ZO SZTP Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 6.10.2020 Z   250,- detail
5.10.2020 SIGET TEAM Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 5.10.2020 Z   300,- detail
5.10.2020 LH Kamarádzi Zmluva o poskytnutí dotácie 5.10.2020 Z   350,- detail
1.10.2020 Sloboda zvierat, o.z. Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice 1.10.2020 Z   detail
30.9.2020 Stolnotenisový klub – PROPRIA  Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 30.9.2020 Z   3.800,- detail
30.9.2020 ČSOB poisťovňa, a.s. Poistná zmluva č.800 401 6216 30.9.2020 Z   detail
25.9.2020 Futbalový klub TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie 25.9.2020 Z   8.000,- detail
31.8.2020 Makayovci Kúpna zmluva 31.8.2020 Z   820,- detail
31.8.2020 A.Žilka, K. Kolařiková Kúpna zmluva 31.8.2020 Z   1,- detail
28.8.2020 MPRV SR Dodatok č.2 k zmluve o poskyt.nenávrat. finanč. príspevku 28.8.2020 D 109.914,20 detail
28.8.2020 RASKA tour s.r.o. Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení obec. hromadnej dopravy 28.8.2020 D   detail
20.8.2020 O2 Zmluva o poskytnutí verejných služieb 20.8.2020 Z   detail
17.8.2020 Lobotka Mandántna zmluva 17.8.2020 Z   detail
17.6.2020 MPRV SR Zmluva o poskyt. nenávrat. finanč. príspevku 17.6.2020 Z 115.177,02 detail
28.4.2020 Bio-Nexus,sk s.r.o. Zmluva o dielo   dodatok č.2 28.4.2020 D   detail
20.4.2020 MV SR Zmluva o výpožičke COaKR-2008-025   dodatok č.3 20.4.2020 Z 809,74 detail
02.4.2020 Dobrovoľná požiar. ochrana  SR Zmluva č. 320 0856 02.4.2020 Z 3.000,00 detail
27.03.2020 VPP servis, s.r.o. Zmluva o dielo  č. 8/2020 27.3.2020 Z 65.896,08 detail
24.03.2020 Fondstav s.r.o. Zmluva o dielo  č. VO/9/2020 24.3.2020 Z 11.625,53 detail
16.3.2020 Mesto Malacky Zmluva o spolufinancov. nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí 2020 16.3.2020 Z  8,70 detail
  6.3.2020 TOPSET Solutions s.r.o. Zmluva o dielo 6.3.2020 Z 2.144,40 detail
  4.3.2020 ENVIROPOL SK, s.r.o. Dodatok č.1- Zmluva o poskyt. služieb v odpadovom hospodárstve 4.3.2020 D   detail
28.2.2020 A.Ševčovič Zmluva o dielo č. 6/2020 28.2.2020 Z 38.707,20 detail
27.2.2020 NLB trade, s.r.o. Zmluva o dielo č. 7/2020 27.2.2020 Z 36.540,00 detail
27.2.2020 Šefčík okna, s.r.o. Zmluva o dielo č. 20200076 27.2.2020 Z 8.206,65 detail
26.2.2020 Fondstav, s.r.o. Kúpna zmluva  /VO/1/2020 26.2.2020 Z 21.288,91 detail
24.2.2020 MV SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 24.2.2020 Z 29.594,44 detail
14.2.2020 MPSVR SR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 14.2.2020 Z 196.260,00 detail
14.2.2020 Daffer, spol. s.r.o. Kúpna zmluva  /VO/5/2020 13.2.2020 Z 11.782,20 detail
14.2.2020 Daffer, spol. s.r.o. Kúpna zmluva  /VO/3/2020 13.2.2020 Z 43,793,40 detail
14.2.2020 NABIMEX s.r.o. Kúpna zmluva  /VO/2/2020 13.2.2020 Z 7.186,80 detail
16.1.2020 MAS Záhorie Zmluva o dotácií 16.1.2020 Z 1.000 detail
             
             
             
             
             
             

 


Faktúry


Objednávky