Najviac informácií o Kútoch!|piatok, júl 19, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2019

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2019

Zmluvy

             
15.07.2019 VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 663/2019/UZ  15.07.2019  Z 362 438,51 detail
15.07.2019 VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1010/2019/D  15.07.2019  Z   detail
09.07.2019 Genovéva Šimková Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  09.07.2019  Z  20,00 detail
08.07.2019 Bernardína Trubirohová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  08.07.2019  Z      0,40 detail
03.07.2019 Západoslovenská distribučná, a.s Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  03.07.2019  Z  125,82 detail
03.07.2019 Západoslovenská distribučná, a.s Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy  03.07.2019  Z  125,82 detail
 01.07.2019 CO-PRO,, spol. s r.o. Zmluva o dielo  01.07.2019  Z  55,00 detail
 26.06.2019 Peter Palkovič Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  26.06.2019  Z      0,40 detail
 12.6.2019 Stanislav Antálek Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  12.06.2019  Z  0,40 detail
 12.6.2019 Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  12.06.2019  Z  6000,00 detail
 10.6.2019 RVC Senica s.r.o Dofatok č.3 k zmluve zo dňa 22.8.2011 o poskytovaní auditorských služieb  10.06.2019  Z   detail
 05.6.2019 Západoslovenská distribučná a.s Dofatok k zmluve o spolupráci  05.06.2019  Z   detail
 05.6.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu  05.06.2019  Z   detail
 31.5.2019 Veronika Vrbová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  31.05.2019  Z      0,40 detail
 22.5.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  22.05.2019  Z   detail
 15.5.2019 Jozefína Dršková Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  15.05.2019  Z      0,40 detail
 15.5.2019 Augustín Drška Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  15.05.2019  Z      0,40 detail
 14.5.2019 Dychová hudba Cyrilka VP/19/06422/002  14.05.2019  Z   detail
 14.5.2019 Jozef Palkovič a Dáša Palkovičová Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  14.05.2019  Z 1500,00 detail
 08.5.2019 Malá slovácka dechová hudba Cyrilka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  08.05.2019  Z  1100,00 detail
 06.5.2019 GALGAN MUSIC s.r.o Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/001  06.05.2019  Z   detail
 30.4.2019 Ferdinand Kovarovič Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  30.04.2019  Z      0,40 detail
 29.4.2019 O2 Slovakia, s.r.o Zmluva o poskytovaní verejných služieb  29.04.2019  Z   detail
 23.4.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI  23.04.2019  Z          276,34 detail
 16.4.2019 GALGAN MUSIC s.r.o Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia  16.04.2019  Z          3000,00 detail
 12.4.2019 Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019  12.04.2019  Z          6,60 detail
 11.4.2019 Futbalový klub TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  11.04.2019  Z          15000,00 detail
 10.4.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR ZMLUVA č. 39 111  10.04.2019  Z          3000,00 detail
 29.3.2019 ČSOB Poisťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve č. 800 400 3251  29.03.2019  Z          4354,44 detail
 27.3.2019 Špeciálna základná škola Šaštín Stráže Zmluva o poskytnutí dotácie  27.03.2019  Z          150,00 detail
 26.3.2019 Športový klub Natural Body Fitnes Zmluva o poskytnutí dotácie  26.03.2019  Z          100,00 detail
 20.3.2019 Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch Zmluva o poskytnutí dotácie  20.03.2019  Z          1000,00 detail
 15.3.2019 Slovenský červený kríž Zmluva o poskytnutí dotácie  15.03.2019  Z          1200,00 detail
 15.3.2019 VPP servis, s.r.o. Zmluva o dielo č.: 1/2019  15.03.2019  Z          83245,80 detail
 13.3.2019 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  13.03.2019  Z          2000,00 detail
 12.3.2019 Jednota dôchodcov Slovenska – Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  12.03.2019  Z          1300,00 detail
 12.3.2019 SZTP Základná organizácia Zmluva o poskytnutí dotácie  12.03.2019  Z          500,00 detail
 12.3.2019 Anton Ralbovský Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  12.03.2019  Z          1000,00 detail
 8.3.2019 Propria Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  8.03.2019  Z          3200,00 detail
 6.3.2019 Obec Kúty Kúpna zmluva  6.03.2019  Z  261,30 detail
 6.3.2019 Siget Team Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  6.03.2019  Z          700,00 detail
 6.3.2019 Naťaťo o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie  6.03.2019  Z          2000,00 detail
 5.3.2019 Poľovnícke združenie Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  5.03.2019  Z          1500,00 detail
 5.3.2019 Andrej Trubiroha Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  5.03.2019  Z          1000,00 detail
 4.3.2019 Občianske združenie Rada školy Kúty pri Základnej škole Andreja Radlinského Zmluva o poskytnutí dotácie  4.03.2019  Z          1000,00 detaill
 1.3.2019  oz. Pjekné mjestečko Zmluva o poskytnutí dotácie  1.03.2019  Z          1700,00 detail
 28.2.2019  Šmidová Mária Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  28.02.2019  Z           0,40 detail
 27.2.2019  Radičová Helena Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  27.02.2019  Z           0,40 detail
 27.2.2019 Charon Paintball Team  Zmluva o poskytnutí dotácie  27.02.2019  Z     300,00 detail
 27.2.2019  Domov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Senica Zmluva o poskytnutí dotácie  27.02.2019  Z    500,00 detail
 25.2.2019 Rímskokatolícka cirkev farnosť Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie  25.02.2019  Z   2000,00 detail
 22.2.2019  VECTRA SENICA, s.r.o Zmluva o dielo  22.02.2019  Z  8400,00 detail
 22.2.2019 PALKOVIČ-SK, s.r.o.  MŠ Kúty – 2. etapa  22.02.2019  Z   detail
 22.2.2019 PALKOVIČ-SK, s.r.o.  Zmluva o dielo č.19/2018  22.02.2019  Z 381514,22 detail
 18.2.2019  Veselý Milan Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  18.02.2019  Z  0,40 detail
 14.2.2019  ENVIROPOL SK, s.r.o.  Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve  14.02.2019  Z   detail
 31.1.2019  Pavelková  Viera Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 31.01.2019  Z  0,40 detail
 31.1.2019  Mária Kálková Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  31.01.2019  Z  0,40 detail
 31.1.2019  Jozef Kálka Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  31.01.2019  Z  0,40 detail
 31.1.2019  ENVI-PAK, a.s. Zmluva č. ZSE1312201801 31.01.2019  Z   detail
 31.1.2019  MPSVaR SR  Zmluva o poskytnutí fin. príspevku  31.01.2019  Z  125760,00 detail
 23.1.2019  Generali Poisťovňa  Poistná zmluva  23.01.2019  Z  446,14 detail
 9.1.2019  STAVEX Plus, s.r.o  Kúpna zmluva  09.01.2019  Z  246000,00 detail
 4.1.2019  Pavlovičová Rozália  Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  04.01.2019  Z  0,40 detail

 


Faktúry


Objednávky