Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2019

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2019

Zmluvy

             
30.12.2019 DUAT, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zabezpeč. sociálnej. služby 30.12.2019  D   detail
23.12.2019 Slovenská pošta Zámenná zmluva 23.12.2019  Z  100,- detail
20.12.2019 OBEC KÚTY Vyhlásenie spoločníka 20.12.2019  VS  137.000,-  detail
18.12.2019 Rudolf Pavelka Kúpna zmluva 18.12.2019  Z     detail
29.11.2019 NASES Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb 29.11.2019  Z     detail
11.11.2019 Zvac systems s.r.o.  Zmluva o poskytovaní technickej služby 11.11.2019  Z    8 686,01 detail
08.11.2019 ČSOB Poisťovňa, a.s. Dodatok č. 9 k poistnej zmluve č. 800 400 3251 08.11.2019  D       detail
06.11.2019 Gvozdjak s.r.o. Kúpna zmluva 06.11.2019  Z      2 070 detail
31.10.2019 Anna Gajdošová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni 31.10.2019  Z      0,40 detail
25.10.2019 BVS,a.s. Dohoda o ukončení zmluvy o dodávke pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd 25.10.2019  D       detail
24.10.2019 Malacké pohľady Dohoda o odohraní divadelného predstavenia 24.10.2019  D          430 detail
16.10.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/009  16.10.2019  Z       80,40 detail
08.10.2019 Miroslav Macejka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  08.10.2019  Z        230 detail
07.10.2019 Trnavský samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  07.10.2019  Z 116 127,04 detail
04.10.2019 Úrad vlády Slovenskej republiky Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019  04.10.2019  Z      11 000 detail
04.10.2019 Štefánia Pelikánová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  04.10.2019  Z        0,40 detail
17.09.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/008  17.09.2019  Z       80,40 detail
13.09.2019 GRAFIC Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  13.09.2019  Z       800,00 detail
05.09.2019 Ľubica Poláková Kúpna zmluva  05.09.2019  Z       83,33 detail
27.08.2019 Ľudmila Makayová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  27.08.2019  Z       0,40     detail
16.08.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/006  16.08.2019  Z      80,40     detail
16.08.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/005  16.08.2019  Z      80,40     detail
16.08.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/007  16.08.2019  Z      80,40 detail
02.08.2019 Národopisný soubor Břeclavan, z.s. Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  02.08.2019  Z          450   detail
02.08.2019 O.z. Bečkovi chlapci Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  02.08.2019  Z         1 100  detail
30.07.2019 Grafic Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  30.07.2019  Z            800 detail
29.07.2019 Túfaranka – Ján Bílek Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  29.07.2019  Z 38 000 Kč detail
29.07.2019 Pavel Drábek Zmluva o zabezpečení  umeleckej produkcie  29.07.2019  Z            250 detail
24.07.2019 Renáta Grígelová Kúpna zmluva  24.07.2019  Z        1 300 detail
23.07.2019 Trnavský samosprávny kraj Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  23.07.2019  D 19 075,70 detail
18.07.2019 Augustín Vávra Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  18.07.2019  Z           0,40 detail
18.07.2019 Mária Vávrová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  18.07.2019  Z           0,40 detail
18.07.2019 Mária Šimková Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  18.07.2019  Z           0,40 detail
15.07.2019 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-2019/394-011  15.07.2019  Z      107 665 detail
15.07.2019 VÚB, a.s. Zmluva o termínovanom úvere č. 663/2019/UZ  15.07.2019  Z 362 438,51 detail
15.07.2019 VÚB, a.s. Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1010/2019/D  15.07.2019  D   detail
09.07.2019 Genovéva Šimková Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  09.07.2019  Z  20,00 detail
08.07.2019 Bernardína Trubirohová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  08.07.2019  Z      0,40 detail
03.07.2019 Západoslovenská distribučná, a.s Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  03.07.2019  Z  125,82 detail
03.07.2019 Západoslovenská distribučná, a.s Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy  03.07.2019  Z  125,82 detail
 01.07.2019 CO-PRO,, spol. s r.o. Zmluva o dielo  01.07.2019  Z  55,00 detail
 28.06.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/1906422/003  28.06.2019  Z   530,40 detail
 26.06.2019 Peter Palkovič Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  26.06.2019  Z      0,40 detail
 12.6.2019 Stanislav Antálek Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  12.06.2019  Z  0,40 detail
 12.6.2019 Občianske združenie Goralov žijúcich na Spiši Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  12.06.2019  Z  6000,00 detail
 10.6.2019 RVC Senica s.r.o Dodatok č.3 k zmluve zo dňa 22.8.2011 o poskytovaní auditorských služieb  10.06.2019  D   detail
 05.6.2019 Západoslovenská distribučná a.s Dodatok k zmluve o spolupráci  05.06.2019  D   detail
 05.6.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu  05.06.2019  Z   detail
 31.5.2019 Veronika Vrbová Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  31.05.2019  Z      0,40 detail
 24.5.2019 ŠEVČÍK OKNA s.r.o. Zmluva o dielo č. 20190264  24.05.2019  Z   detail
 22.5.2019 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien  22.05.2019  Z   detail
 15.5.2019 Jozefína Dršková Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  15.05.2019  Z      0,40 detail
 15.5.2019 Augustín Drška Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  15.05.2019  Z      0,40 detail
 14.5.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/002  14.05.2019  Z      80,40 detail
 14.5.2019 Jozef Palkovič a Dáša Palkovičová Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  14.05.2019  Z 1500,00 detail
 08.5.2019 Malá slovácka dechová hudba Cyrilka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie  08.05.2019  Z  1100,00 detail
 06.5.2019 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/19/06422/001  06.05.2019  Z       60 detail
 30.4.2019 Ferdinand Kovarovič Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v jedálni  30.04.2019  Z      0,40 detail
 29.4.2019 O2 Slovakia, s.r.o Zmluva o poskytovaní verejných služieb  29.04.2019  Z   detail
 23.4.2019 Wolters Kluwer SR s.r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI  23.04.2019  Z          276,34 detail
 16.4.2019 GALGAN MUSIC s.r.o Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia  16.04.2019  Z          3000,00 detail
 12.4.2019 Mesto Malacky Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2019  12.04.2019  Z          6,60 detail
 11.4.2019 Futbalový klub TJ Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  11.04.2019  Z          15000,00 detail
 10.4.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana SR ZMLUVA č. 39 111  10.04.2019  Z          3000,00 detail
 29.3.2019 ČSOB Poisťovňa, a.s. Dodatok k poistnej zmluve č. 800 400 3251  29.03.2019  D          4354,44 detail
 27.3.2019 Špeciálna základná škola Šaštín Stráže Zmluva o poskytnutí dotácie  27.03.2019  Z          150,00 detail
 26.3.2019 Športový klub Natural Body Fitnes Zmluva o poskytnutí dotácie  26.03.2019  Z          100,00 detail
 20.3.2019 Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch Zmluva o poskytnutí dotácie  20.03.2019  Z          1000,00 detail
 15.3.2019 Slovenský červený kríž Zmluva o poskytnutí dotácie  15.03.2019  Z          1200,00 detail
 15.3.2019 VPP servis, s.r.o. Zmluva o dielo č.: 1/2019  15.03.2019  Z          83245,80 detail
 13.3.2019 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  13.03.2019  Z          2000,00 detail
 12.3.2019 Jednota dôchodcov Slovenska – Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  12.03.2019  Z          1300,00 detail
 12.3.2019 SZTP Základná organizácia Zmluva o poskytnutí dotácie  12.03.2019  Z          500,00 detail
 12.3.2019 Anton Ralbovský Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  12.03.2019  Z          1000,00 detail
 8.3.2019 Propria Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  8.03.2019  Z          3200,00 detail
 6.3.2019 Obec Kúty Kúpna zmluva  6.03.2019  Z  261,30 detail
 6.3.2019 Siget Team Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  6.03.2019  Z          700,00 detail
 6.3.2019 Naťaťo o. z. Zmluva o poskytnutí dotácie  6.03.2019  Z          2000,00 detail
 5.3.2019 Poľovnícke združenie Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  5.03.2019  Z          1500,00 detail
 5.3.2019 Andrej Trubiroha Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  5.03.2019  Z          1000,00 detail
 4.3.2019 Občianske združenie Rada školy Kúty pri Základnej škole Andreja Radlinského Zmluva o poskytnutí dotácie  4.03.2019  Z          1000,00 detaill
 1.3.2019  oz. Pjekné mjestečko Zmluva o poskytnutí dotácie  1.03.2019  Z          1700,00 detail
 28.2.2019  Šmidová Mária Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  28.02.2019  Z           0,40 detail
 27.2.2019  Radičová Helena Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  27.02.2019  Z           0,40 detail
 27.2.2019 Charon Paintball Team Zmluva o poskytnutí dotácie  27.02.2019  Z     300,00 detail
 27.2.2019 Domov sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Senica Zmluva o poskytnutí dotácie  27.02.2019  Z    500,00 detail
 25.2.2019 Rímskokatolícka cirkev farnosť Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  25.02.2019  Z   2000,00 detail
 22.2.2019  VECTRA SENICA, s.r.o Zmluva o dielo  22.02.2019  Z  8400,00 detail
 22.2.2019 PALKOVIČ-SK, s.r.o. MŠ Kúty – 2. etapa  22.02.2019  Z   detail
 22.2.2019 PALKOVIČ-SK, s.r.o. Zmluva o dielo č.19/2018  22.02.2019  Z 381514,22 detail
 18.2.2019  Veselý Milan Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  18.02.2019  Z  0,40 detail
 14.2.2019  ENVIROPOL SK, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve  14.02.2019  Z   detail
 31.1.2019  Pavelková  Viera Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni 31.01.2019  Z  0,40 detail
 31.1.2019  Mária Kálková Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  31.01.2019  Z  0,40 detail
 31.1.2019  Jozef Kálka Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  31.01.2019  Z  0,40 detail
 31.1.2019  ENVI-PAK, a.s. Zmluva č. ZSE1312201801 31.01.2019  Z   detail
 31.1.2019  MPSVaR SR Zmluva o poskytnutí fin. príspevku  31.01.2019  Z  125760,00 detail
 23.1.2019  Generali Poisťovňa Poistná zmluva  23.01.2019  Z  446,14 detail
 9.1.2019  STAVEX Plus, s.r.o Kúpna zmluva  09.01.2019  Z  246000,00 detail
 4.1.2019  Pavlovičová Rozália Zmluva o poskytovaní soc. služieb v jedálni  04.01.2019  Z  0,40 detail

 


Faktúry


Objednávky