Najviac informácií o Kútoch!|utorok, september 28, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2018

ZMLUVY, FAKTÚRY, OBJEDNÁVKY 2018

Zmluvy

  Partner Predmet Typ Suma Detail
30.12.2018 ENVI-PAK, a.s. Zmluva Z   detail
17.12.2018 Euro Dent s.r.o. Nájomná zmluva Z 600,00 detail
7.12.2018 Malík Peter Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 80,00 detail
23.11.2018 VÚB, a.s. Nájomná zmluva Z 398,40 detail
21.11.2018 M. Královič, Dr. R. Hvorecký, R. Sofka, M. Sofka, O. Oršulová, P. Greža, M. Smolinský, Zámenná zmluva Z 150,75 detail
20.11.2018 NBL trade s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Z 35036,98 detail
14.11.2018 FRENAT, s.r.o. Zmluva o vykonávaní zberu vybraných druhov komunálnych odpadov Z   detail
13.11.2018 Ministerstvo vnútra SR Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR Z  5000,00 detail
29.10.2018 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Z  392,36 detail
26.10.2018 SEMONT, s.r.o Kúpna zmluva Z  840,00 detail
24.10.2018 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/18/06422/004 Z   detail
22.10.2018 EKOTEC, spol. s.r.o Zmluva o kontrolnej činnosti “detské ihrisko” Z  193,20 detail
22.10.2018 EKOTEC, spol. s.r.o Zmluva o kontrolnej činnosti “multifunkčné ihrisko” Z  193,20 detail
19.10.2018 Miroslav Macejka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z  230,00 detail
18.10.2018 Ing. Jozef Húšek – A-therm Zmluva o dielo Z  16668,00 detail
12.10.2018 SPP distribúcia a.s Dodatok č. 1. k zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete D   detail
26.9.2018 SOZA. Hromadná licenčná zmluva VP/18/06422/003 Z   detail
25.9.2018 SPP a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Z   detail
21.9.2018 GRAFIC Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 700,00 detail
18.9.2018 ČSOB Poisaťovňa, a.s. Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 800 400 3251 D 4131,76 detail
17.9.2018 Zvac Systems s.r.o. Zmluva o poskytovaní technickej služby Z 3682,22 detail
13.9.2018 Ing. Jozef Húšek – A-therm Zmluva o dielo Z 20239,27 detail
12.9.2018 SFZ Zmluva o spolupráci a financovaní národného športového projektu Z 10000,00 detail
12.9.2018 ALPINE SLOVAKIA, spol. s.r.o dodatok k zmluve č.04/2018 D 1536,00 detail
12.9.2018 Palkovič Andrej Kúpna zmluva Z 620,00 detail
30.8.2018 RASKA tour s.r.o. Zmluva o spolupráci Z   detail
22.8.2018 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/18/06422/001 Z   detail
22.8.2018 SOZA Hromadná licenčná zmluva VP/18/06422/002 Z   detail
22.8.2018 Kornélia Bartková Kúpna zmluva Z 4615,00 detail
22.8.2018 UNISTAV spol. s.r.o. Zmluva o dielo Z 64254,06 detail
22.8.2018 UNISTAV spol. s.r.o. Zmluva o dielo Z 79419,98 detail
17.8.2018 A – therm Zmluva o dielo Z 29825,33 detail
14.8.2018 ZSE Energia a.s. Zmluva o dodávke elektriny Z   detail
13.8.2018 Domov soc. služieb a zariadenie pre seniorov Senica Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Z 1000,00 detail
5.8.2018 DH Lanžhotčanka Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 1250,00 detail
3.8.2018 NS BŘECLAVAN, z.s. Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 600,00 detail
3.8.2018  GRAFIC Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 700,00 detail
1.8.2018 MVDr. Pavol Klas Nájomná zmluva Z  2295,00 detail
1.8.2018 DOXX – Stravné lístky, spol. s.r.o  Komisionárska zmluva Z   detail
31.7.2018 Boršičanka AK  Zmluva o vystúpení Z 1400,00 detail
31.7.2018 MOSRZ Kúty  Nájomná zmluva Z 1,00 detail
26.7.2018 Ministerstvo vnútra SR  Kúpna zmluva Z 2130,00 detail
25.7.2018 DH Zlaťulka z.s. Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 1000,00 detail
25.7.2018 Záhorské múzeum v Skalici  Zmluva o výpožičke Z   detail
20.7.2018 RNDr. Matej Masný, PhD.  Zmluva o dielo Z 1000,00 detail
18.7.2018 Nulák s.r.o  Zmluva o dielo Z 18419,40 detail
13.7.2018 Anton Šefčovič  Zmluva o dielo Z 19764,00 detail
29.6.2018 Bio-Nexus, SK s.r.o  Dodatok č.1 k zmluve o dielo a poskytovaní servis. služieb D   detail
29.6.2018 VPP servis, s.r.o  Dodatok č.1 k zmluve o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu D 218915,00 detail
27.6.2018 Obecný podnik Kúty, s.r.o  Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností Z   detail
22.6.2018 SPP – distribúcia, a.s  Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete Z   detail
21.6.2018 Energie2, a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny Z   detail
21.6.2018 Alpine Slovakia, spol. s.r.o  Zmluva o dielo Z 36039,79 detail
15.6.2018 D-STAV Jozef Dermek  Zmluva o dielo Z  115481,57 detail
13.6.2018 Juraj Lobotka  Mandátna zmluva Z   detail
13.6.2018 Topset Solutions s.r.o  Zmluva o aktualizácii programov Z  78,00 detail
11.6.2018 RVC Senica  Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb D 730,00 detail
8.6.2018 Nemec s.r.o  Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností D   detail
7.6.2018 VAPA Ján Valachovič  Zmluva o dielo Z 66851,29 detail
6.6.2018 Topset Solutions s.r.o  Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Z   detail
1.6.2018 VUB, a.s.  Dodatok k zmluve o termínovanom úvere č. 197/2017/UZ D 330,00 detail
1.6.2018 biomarina – biowaste s.r.o  Zmluva o odbere použitého jedlého oleja Z 0,30 detail
1.6.2018 D. Šimková  Kúpna zmluva Z 4840,00 detail
1.6.2018 NBL trade, s.r.o  Zmluva o dielo Z 34320,00 detail
25.5.2018 PALKOVIČ – SK  dodatok č.1 D 22378,07 detail
25.5.2018 MAGIC SOUND  Zmluva o zabezpečení umeleckej produkcie Z 760,00 detail
16.5.2018 Poľnohospodárske družstvo Kúty  Dodatok k zámennej zmluve D   detail
4.5.2018 Obecný podnik Kúty, s.r.o  Kúpna zmluva Z  10000,00 detail
4.5.2018 Semont, s.r.o  Kúpna zmluva Z  600,00 detail
27.4.2018 ekoposs+ s.r.o  Zmluva o poskytovaní služieb Ochrana osobných údajov Z  50,00 detail
26.4.2018 Dobrovoľná požiarna ochrana SR  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Z  3000,00 detail
24.4.2018 Detský domov Trnava  Darovacia zmluva Z  201,01 detail
20.4.2018 SZTP Základná organizácia č. 300 Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  400,00 detail
16.4.2018 ŽSR, Bratislava  Nájomná zmluva Z 179,40 detail
12.4.2018 Galba David  Nájomná zmluva Z  638,60 detail
5.4.2018 Športový klub Natural Body Fitnes  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  500,00 detail
28.3.2018  Generali Poisťovňa, a.s.  Poistná zmluva Z  176,84 detail
26.3.2018  Mistřiňanka Antonína Pavluše  Zmluva o hudobnej produkcii Z  1500,00 detail
23.3.2018  Združenie nevidiacich a slabozrakých  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  150,00 detail
23.3.2018  Úrad práce, soc. vecí a rodiny  Dohoda o poskytnutí príspevku na prevádzku chráneného pracoviska č. 18/07/060/115 Z  15632,37 detail
23.3.2018  Úrad práce, soc. vecí a rodiny  Dohoda o poskytnutí príspevku na prevádzku chráneného pracoviska č. 18/07/060/116 Z  18758,84 detail
20.3.2018  F. Kubovič, M. Kubovič  Kúpna zmluva Z  8671,00 detail
19.3.2018  FKTJ Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  14700,00 detail
19.3.2018  Rímskatolícka cirkev, farnosť Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  400,00 detail
19.3.2018 OZ Pjekné mjestečko  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1700,00 detail
19.3.2018 Siget Team Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  500,00 detail
19.3.2018 Združenie rodičovskej rady pri MŠ Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
19.3.2018 Naťaťo  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1200,00 detail
19.3.2018 OZ Rada školy pri ZŠ Andreja Radlinského  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1000,00 detail
19.3.2018 Jednota dôchodcov ZO Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1200,00 detail
19.3.2018 Charon Paintball Team  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  300,00 detail
19.3.2018 Poľovníce združenie  Zmluva o poskytnutí dotácie Z  1500,00 detail
15.3.2018 MO SRZ Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1800,00 detail
15.3.2018 Špeciálna ZŠ Šaštín-Stráže  Zmluva o poskytnutí dotácie Z 150,00 detail
14.3.2018 SČK územný spolok Senica  Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1000,00 detail
9.3.2018 Andrej Trubiroha  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Z 1000,00 detail
8.3.2018 Propria Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie Z 3000,00 detail
7.3.2018 Ing.arch.Iveta Kopecká  Zmluva o dielo Z 47400,00 detail
6.3.2018 DSS a zariadenie pre seniorov Senica  Zmluva o poskytnutí dotácie Z 500,00 detail
6.3.2018 Nezábudka Kúty, n.o.  Zmluva o poskytnutí dotácie Z 1000,00 detail
21.2.2018  Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR  Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Z 95917,68 detail
16.2.2018  BVS, a.s.  Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky ver. vodovodu Z   detail
14.2.2018 Jakub Matejovič Kúpna zmluva Z  760,00 detail
24.1.2018  O2 Slovakia s.r.o  Zmluva o poskytovaní verejných služieb Z   detail
8.1.2018  GALGAN MUSIC s.r.o  Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia Z  3240,00 detail

Faktúry


Objednávky