Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Zmluvy, faktúry, objednávky 2016

Zmluvy, faktúry, objednávky 2016

Zmluvy

Partner Predmet Typ Suma Detail
30.12.16 Tománková Andrea Nájomná zmluva Z 825,00 detail
30.12.16 Procházka Martin Nájomná zmluva Z 50,00 detail
30.12.16 R&S Computer, s.r.o Zmluva o pripojení Z 800,00 detail
30.12.16 R&S Computer, s.r.o Nájomná zmluva Z 800,00 detail
29.12.16 Bioaspa,s.r.o Zmluva o nájme pozemkov na poľnohosp.účely Z 80,31 detail
29.12.16 Všeobecná úverová banka,a.s Nájomná zmluva Z 13027,20 detail
29.12.16 Uhrincová Michala Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Z 1500,00 detail
10.12.16 Slovacká kapela Dohoda o hudobnej produkcii D 650,00 detail
30.11.16 Lomtec.com a.s. Zmluva o poskytovaní el. služieb ESMAO a zabezpečení licencie Z 1636,00 detail
21.11.16 Slovgram Zmluva v zmysle Autorského zákona Z 5,00 detail
21.11.16 NBL trade, s.r.o Zmluva o dielo – Vykonávanie zemných prác Z 30 654,00 detail
16.11.16 NBL trade, s.r.o Zmluva o dielo – Zimná údržba miestnych komunikácií Z 23 400,00 detail
10.11.16 SPP, a.s Zmluva o dodávke plynu Z detail
28.10.16 Slovácká kapela Zmluva o hudobnej produkcii Z 650,00 detail
24.10.16 Poľnohosodárske družstvo Zámenná zmluva Z 10,80 detail
22.10.16 Country kapela Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie D 250,00 detail
22.10.16 Lednický ranč Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie D 150,00 detail
10.10.16 EXX SK, s.r.o Zmluva o dielo č 1/2016 – rekonštrukcia osvetlenia v telocvični ZŠ Z 22642,85 detail
3.10.16 Slovmas, a.s. Dohoda o využívaní boxu na použité batérie D detail
26.9.16 Libuša Milan, Libušová Jana Kúpna zmluva Z 380,00 detail
26.9.16 Trubiroha Anton Kúpna zmluva Z 863,75 detail
24.9.16 ESSO hudobná skupina Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie D 350,00 detail
22.9.16 Hesek P., Valachovič P., Hétharšiová M., Valachovič L., Bartková K., Valachovič J. Kúpna zmluva Z 23075,00 detail
8.9.16 Dychová hudba Skaličané Zmluva o prevedení hudobnej produkcie Z 1000,00 detail
6.9.16 Alpine Slovakia, spol. s.r.o. Zmluva o dielo – Rozšírenie miestnych komunikácií Štefániková, Továrenská Z 22868,22 detail
11.8.16 J. Markovičová, T. Markovič, V. Markovič, J. Mráz, A. Markovičová, eM-KOV, s.r.o. Dodatok č.1  k zmluve zo dňa 10.07.2015 D detail
29.7.16 Ladisco s.r.o. Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov – potravinársky olej a tuky Z 0,15 detail
25.7.16 Nina Vallová, Tibor Hladík Nájomná zmluva o prenájme pozemku Z detail
16.7.16 ČSOB Poisťovňa, a.s. Dodatok č.5 k poistnej zmluve č. 800 400 3251  D detail
29.6.16 Recyklogroup, a.s Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému nakladania s odpadmi z obalov  Z detail
22.6.16 Maxian Pavol, Maxianová Lucia Kúpna zmluva  Z  1248,00 detail
7.6.16 VPP servis, s.r.o. Zmluva o dielo č.1/2016 – zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu  Z  199013,76 detail
6.6.16 RVC Senica s.r.o Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb  D  700,00 detail
27.5.16 Hudobná skupina GRAFIC Dohoda o zabezpečení hudobnej produkcie  D  550,00 detail
27.5.16 VPP servis, s.r.o Dodatok č.1/2016 k zmluve o zbere a zneškodnení komunálneho odpadu  D  59593,22 detail
18.5.16 Polák Milan, Poláková Mária Kúpna zmluva  Z  980,00 detail
16.5.16 ÚPSVaR Senica Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti  D detail
13.5.16 SPP- distribúcia, a.s. Zmluva o údržbe a opravách plyn. zariadenia  Z detail
11.5.16 SPP- distribúcia, a.s. Zmluva o nájme plyn. zariadenia  Z  1,00 detail
11.5.16 Vallová Nina, Hladík Tibor Kúpna zmluva  Z  140,00 detail
6.5.16 Šimková Hana Kúpna zmluva  Z  1640,00 detail
4.5.16 Polák Anton Dohoda o urovnaní  Z detail
29.4.16 Západoslovenská distribučná Dohoda o ukončení zmluvy o pripojení OEZ do distribučnej sústavy  Z detail
25.4.16 Západoslovenská distribučná Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy  Z detail
22.4.16 ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny  Z detail
22.4.16 Charon Paintball Team Zmluva o poskytnutí dotácie  Z 300,00 detail
15.4.16 OZ Rada školy Kúty pri ZŠ Andreja Radlinského Zmluva o poskytnutí dotácie  Z 1000,00 detail
15.4.16 Vrábelová Eva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  Z 1000,00 detail
15.4.16 Siget Team Kúty Zmluva o poskytnutí dotácie  Z 300,00 detail
15.4.16 MO Slovenského rybárskeho zväzu Zmluva o poskytnutí dotácie  Z 1500,00 detail
15.4.16 Ing. Lašutová Michaela Kúpna zmluva  Z 20,84 detail
14.4.16 ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny  Z detail
12.4.16 ČSOB Poisťovňa, a.s. Dodatok č.4 k poistnej zmluve č. 800 400 3251  D detail
8.4.16 OZ Pjekné mjestečko Zmluva o poskytnutí dotácie  Z  2500,00 detail
8.4.16 Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica Zmluva o poskytnutí dotácie  Z  800,00 detail
8.4.16 Špeciálna základná škola Šaštín – Stráže Zmluva o poskytnutí dotácie  Z  150,00 detail
7.4.16 Prvá Slovenská s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb Z  2000,00 detaill
6.4.16 Propria Kúty Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie  DZ  1300,00 detail
4.4.16 Hvorecká Lucia, Mgr.  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  Z  1000,00 detail
1.4.16 Andrej Trubiroha  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  Z  1000,00 detail
1.4.16 Jednota dôchodcov Slovenska, Základná organizácia  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z  1000,00 detail
1.4.16 Metodické združenie MŠ  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z  300,00 detail
1.4.16 SZTP Základná organizácia č. 300  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z  400,00 detail
1.4.16 Poľovnícke združenie Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z  500,00 detail
1.4.16 Združenie  rodičovskej rady pri MŠ v Kútoch  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z  1000,00 detail
1.4.16  Futbalový klub TJ Kúty  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie  DZ  6000,00 detail
1.4.16  Topset Solutions s.r.o.  Zmluva o aktualizácii programov a licenčná zmluva  Z  72,00 detail
30.3.16  Prvá Európska Konzultačná spol.s.r.o  Zmluva o dielo  Z 990,00 detail
23.3.16  Západoslovenská distribučná  Zmluva o pripojení elektrického zariadenia  Z detail
21.3.16  RECYKLOGROUP,A.S  Zmluva o budúcej zmluve  Z detail
16.3.16  Dobrovoľná požiarna ochrana SR  Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  Z 2000,00 detail
16.3.16  ZSE Energie, a.s.  Zmluva o združenej dodávke elektriny  Z detail
8.3.16  Ministerstvo PSVaR  Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie soc.služieb  Z 23760,00 detail
29.2.16  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  Zmluva o dodávke pitnej vody  Z detail
26.2.16  Domov socialnych služieb a ZpS Senica  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z 300,00 detail
26.2.16  SPP, a.s.  Zmluva o dodávke plynu  Z detail
25.2.16  Geosense SK s.r.o.  Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov  Z detail
25.2.16  Geosense SK s.r.o.  Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb  Z 2200,00 detail
22.2.16  Propria Kúty, n.o  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z 1500,00 detail
22.2.16  Nezábudka Kúty, n.o  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z 1000,00 detail
19.2.16  Futbalový klub TJ Kúty  Zmluva o poskytnutí dotácie  Z 7500,00 detail
17.2.16  Nemec, s.r.o.  Zmluva o dielo č.1/2016  Z 4700,00 detail
10.2.16  Pavelka Ľubomír, Pavelková Mária  Dohoda o urovnaní  Z detail
 4.2.16  Úrad práce, soc.vecí a rodiny Senica  Dodatok č.1 k dohode č. 15/07/054/63  DZ detail
 3.2.16  Riška Pavol  Kúpna zmluva – pozemky  Z 5925,80 detail
 28.1.16  Advokátska kancelária JUDr. Katarína Filová  Zmluva o poskytovaní právnych služieb  Z  1600,00 detail
 21.1.16  ČSOB Poisťovňa, a.s  Dodatok č.3 k poistnej zmluve č. 800 400 3251  DZ  3815,60 detail
 19.1.16  Topset Solutions s.r.o.  Licenčná zmluva – zverejňovanie cintorínov  Z  89,11 detail

Faktúry


Objednávky