Najviac informácií o Kútoch!|utorok, október 23, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty – valné zhromaždenie

Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty – valné zhromaždenie 

P O Z V Á N K A
Výbor Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo, so sídlom Radlinského 981, 908 01 Kúty, IČO:42399092, pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 15.12.2017 o 17,00 hodine v spoločných priestoroch Obecného úradu Kúty,

s týmto navrhovaným programom:
1) Otvorenie
2) Voľba mandátovej a návrhovej komisie
3) Voľba overovateľov zápisnice, voľba zapisovateľa
4) Správa mandátovej komisie
5) Správa výboru Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty o činnosti za rok 2017
6) Správa dozornej rady Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty
7/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
8/ Diskusia
9/ Návrh uznesení a záver

V Kútoch 30.11.2017
Tešíme sa na Vašu účasť
za výbor Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo: MVDr. Jozef Hladík, predseda