Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

Oznamujeme občanom, že dňa 12.09.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Kontrola plnenia uznesení
4.Zmena rozpočtu obce na rok 2019
5.Navýšenie základného imania Obecného podniku s.r.o
6.Zámenná zmluva medzi Slovenská pošta a.s. a obec Kúty
7.Žiadosť o schválenie odpredaja pozemku – Gvozdjak s. r. o.
8.Žiadosť o opravu cestnej komunikácie – Kovotvar, v. d.
9.Informácia o pripravovaných projektoch
10.Rôzne
11.Diskusia
12.Záver