Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, september 23, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Oznamujeme občanom, že dňa 05.03.2018 o 18:00 hod sa v zasadačke obecného úradu uskutoční

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku a projektovej dokumentácie pre tri bytové domy na Železničiarskej ulici
  5. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na ulici Za zbrojnicou
  6. Návrh na delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Centre voľného času Kúty
  7. Informácia k pripravovaným žiadostiam o dotáciu
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver