Najviac informácií o Kútoch!|piatok, február 22, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 30.1.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 30.1.2019 

Oznamujeme občanom, že dňa 30.01.2019 o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s nasledovným programom:1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na schválenie projektu „Obstaranie odborných učební na základnej škole v Kútoch“
5. Diskusia
6. Záver