Najviac informácií o Kútoch!|piatok, február 22, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 28.11.2018

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 28.11.2018 

Oznamujeme občanom, že dňa 28.11.2018 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Kútoch sa uskutoční slávnostné ustanovujúce ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného starostu
7. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu
8. Návrh na zriadenie obecnej rady
9. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva
10. Poverenie poslanca oprávneného na zvolávanie a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver