Najviac informácií o Kútoch!|štvrtok, júl 16, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 13.2.2019

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 13.2.2019 

Oznamujeme občanom, že dňa 13.02.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019
5. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver