Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, júl 25, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Oznamujeme občanom, že dňa 2.9.2020 t.j. v stredu o 17:30 hod. sa na   obecnom úrade uskutoční

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:  

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Na protest prokurátora zrušenie VZN 1/2008
  5. Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Kúty – Ing. J. a A. Palkoviči, Ľ. Poláková, Rímskokatolícka  cirkev – farnosť Kúty,   Valla, P a L. Šimkovi, Okresný úrad Trnava
  6. Žiadosti o prenájom pozemkov – Jurčák, Rišková, Šidová
  7. Prehodnotenie dotácií
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver