Najviac informácií o Kútoch!|utorok, júl 7, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 

Oznamujeme občanom, že dňa v štvrtok 4.6.2020 o 17:30 hod. sa na obecnom úrade uskutoční

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie záverečného účtu obce
  5. Zmeny rozpočtu obce na rok 2020
  6. Žiadosti o kúpu a prenájom pozemkov
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver