Najviac informácií o Kútoch!|sobota, november 28, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Výberové konanie na obsadenie riaditeľa MŠ

Výberové konanie na obsadenie riaditeľa MŠ 

OBEC KÚTY
v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy na ulici Dr. Štefana Heska č. 921 v Kútoch