Najviac informácií o Kútoch!|sobota, september 19, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

ROK 2020

VÝZVY

5. Zimná údržba komunikácií v obci Kúty

4. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kúty

3. Vykonávanie zemných prác v obci Kúty (VO/7/2020)

2. Elektroinštalačné práce vrátane opráv a údržby verejného osvetlenia v obci Kúty (VO/6/2020)


1.Výmena okien a dverí v hospodárskej budove MŠ Kúty (VO/4/2020)

 

ROK 2019

VÝZVY

2. Rozšírenie kamerového bezpečnostného systému 

 

1. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kúty

 

ROK 2018


ROK 2017


ROK 2016


ROK 2015


ROK 2014

14. 2. 2014 Elektroinštalačné práce vrátane opráv a údržby verejného osvetlenia v obci Kúty

7. 2. 2014  Vyhotovenie geometrického plánu


ROK 2013

14. 11. 2013 Čistenie a zimná údržba komunikácii v obci Kúty

10. 10. 2013 Oprava čerpadiel – havarijný stav

17. 9. 2013 Stavba komunikácie Na Hliníku

17. 9. 2013 Oprava miestnych komunikácií v Kútoch

13. 9. 2013 Traktorová kosačka

4. 7. 2013 Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na Štúrovej a Športovej ulici v obci


ROK 2012


ROK 2011