Najviac informácií o Kútoch!|sobota, október 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

ROK 2021

VÝZVY
5. Zimná údržba komunikácií v obci Kúty


4. Prepojenie verejného vodovodu Štúrova ulica-Hlboká cesta, 1. etapa


3. Havarijná situácia – oprava strechy ZUŠ Kúty a oprava strechy FKTJ Kúty – štadión tribúna


2. Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok


1. Obnova bežeckej dráhy, osvetlenie a oplotenie ihriska v obci KútyROK 2020

VÝZVY

9. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kúty (VO/12/2020)

8. Zimná údržba komunikácií v obci Kúty (VO/13/2020)

7. Zimná údržba komunikácií v obci Kúty – ZRUŠENÉ (VO/11/2020)

6. Kontajnerové systémy (VO/10/2020)

5. Zimná údržba komunikácií v obci Kúty – ZRUŠENÉ (VO/9/2020)

4. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kúty (VO/8/2020)

3. Vykonávanie zemných prác v obci Kúty (VO/7/2020)

2. Elektroinštalačné práce vrátane opráv a údržby verejného osvetlenia v obci Kúty (VO/6/2020)


1.Výmena okien a dverí v hospodárskej budove MŠ Kúty (VO/4/2020)

 

ROK 2019

VÝZVY

2. Rozšírenie kamerového bezpečnostného systému 

 

1. Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Kúty

 

ROK 2018


ROK 2017


ROK 2016


ROK 2015


ROK 2014

14. 2. 2014 Elektroinštalačné práce vrátane opráv a údržby verejného osvetlenia v obci Kúty

7. 2. 2014  Vyhotovenie geometrického plánu


ROK 2013

14. 11. 2013 Čistenie a zimná údržba komunikácii v obci Kúty

10. 10. 2013 Oprava čerpadiel – havarijný stav

17. 9. 2013 Stavba komunikácie Na Hliníku

17. 9. 2013 Oprava miestnych komunikácií v Kútoch

13. 9. 2013 Traktorová kosačka

4. 7. 2013 Rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu na Štúrovej a Športovej ulici v obci


ROK 2012


ROK 2011