Najviac informácií o Kútoch!|streda, december 2, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Novinky » Upozornenie

Upozornenie 

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený. Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať nasledovný text: „Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené“.  Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo mailom.