Menu
Obec Kúty
ObecKúty
rozšírené vyhľadávanie
Vytlačiť RSS Verzia pre seniorov

Rozhlas 18.január

18.január

Oznamujeme občanom, že Regionálna  veterinárna a potravinová správa Senica  podľa § 8 ods. 3 písm. e  a § 17 ods. 3 zákona NR SR č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti – veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb a zvierat,  nariaďuje všetkým chovateľom hydiny a iného vtáctva chovaného v zajatí v kontrolovanej oblasti  vykonať nasledovné opatrenia pri zistení a potvrdení choroby  - vtáčej chrípky, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat ako aj zdravie ľudí.

Do 21.1.2022 je potrebné nahlásiť mailom na obec@kuty.sk,  osobne na Obecnom úrade v Kútoch počas úradných hodín alebo  telefonicky na te.č. 034/699 96 11  súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí, vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií (zvlášť pre komerčné chovy a nekomerčné chovy).

Je potrebné zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí, predovšetkým:

- dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky chované v zajatí,

- zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi  (predovšetkým s vodnými druhmi),

- voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu ,

- oznamovať na RVPS Senica na tel. č. 034/651 2881, 0918 611 948, 0945 505758 akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov, a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:

          - pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%

          - pokles v produkcii vajec o viac ako 5% trvajúci dlhšie ako 2 dni,

          - týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,

           - akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

Ďalej je zakázané premiestňovať hydinu alebo iné vtáky chované v zajatí a ich produkty z monitorovanej oblasti bez povolenia RVPS Senica v priebehu prvých 15 dní po zriadení tejto oblasti.

- Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.

- zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody okrem prípadu, že je to povolené príslušným orgánom na osobitné účely.

- zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody

- zákaz manipulácie s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici.

Tieto opatrenia platia od 14.januára až do odvolania.

Dátum vloženia: 18. 1. 2022 11:04
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 1. 2022 11:07
Autor:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na