Najviac informácií o Kútoch!|utorok, september 25, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Kultúra » Stretnutie seniorov – 18. októbra

Stretnutie seniorov – 18. októbra 

Obecný úrad v tomto roku, tak ako po minulé roky, z príležitosti
Mesiaca úcty k starším pripravil stretnutie pre VŠETKÝCH SENIOROV našej obce.

Na tomto stretnutí sa chceme prihovoriť všetkým občanom, ktorí
prežívajú jeseň svojho života a chceme im vyjadriť svoje poďakovanie.

Osobitne chceme pozdraviť jubilantov, ktorí v tomto roku oslávili,
alebo do konca roka ešte oslávia svoje významné, okrúhle jubileum.

Prijmite preto naše úprimné pozvanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční
dňa :

18. októbra 2017, t. j. v stredu

s nasledovným programom :

13 .00 h – Svätá omša v kostole sv. Jozefa v Kútoch
14 .00 h – Kultúrno-spoločenské stretnutie v KD na Obecnom úrade v Kútoch

Tešíme sa na spoločné stretnutie.
034/ 699 9613
Stretnutie seniorov