Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, september 27, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Príspevok na stravovanie pre dôchodcov

Príspevok na stravovanie pre dôchodcov

Obec Kúty ako príslušný správny orgán podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 3 VZN č. 2/2010 o poskytovaní príspevkov v sociálnej oblasti a podľa bodu číslo 1 § 2 VZN Obce Kúty č. 2/2014 o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Kúty a podľa Dodatku č. 1  VZN Obce Kúty č. 2/2014  poskytuje dôchodcom príspevok na stravovanie vo výške 0,40 € na deň.

Príspevok zahŕňa:

  • 0,20 € na jedno teplé jedlo
  • 0,20 € na dovoz jedla do domácnosti    

Potrebné doklady:

  • Žiadosť
  • Rozhodnutie o dôchodku zo sociálnej poisťovne

 

Vybavuje:

Eva Ďurišková

e-mail: eva.duriskova@kuty.sk

tel. 034/6999620, 034/6999619

TLAČIVO :