Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, august 19, 2018
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 9. mája

Rozhlas 9. mája 

VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy Andreja Radlinského
OBEC KÚTY
v zmysle §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Andreja Radlinského, Školská 694, 90801 Kúty.

DÁTUM, MIESTO A SPÔSOB PODANIA ŽIADOSTI O ÚČASŤ NA VÝBEROVOM KONANÍ
Termín podania: do 15.05.2018 do 11.00 hod.
Rozhodujúcim je dátum prijatia žiadosti na pečiatke podateľne obecného úradu.
Miesto podania: Obecný úrad Kúty, Nám Radlinského 981, 908 01 Kúty
Spôsob podania: Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“
Podrobnejšie info.https://www.kuty.sk/vyberove-konanie-riaditel-zakladnej-skoly-andreja-radlinskeho/


Občianske združenie NAŤAŤO – Futbalový turnaj
O.z. NAŤAŤO Vás pozýva na „Futbalový turnaj o pohár starostu obce“, ktorý sa uskutoční 12. mája 2018,
t. j. v sobotu od 8.30 hod. na multifunkčnom ihrisku na školskom dvore
.
Príďte povzbudiť svojich favoritov. Bohaté občerstvenie je samozrejmosťou.


Stratené kľúče
Na Školskej ulici sa našli kľúče. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


FK TJ Kúty
oznamuje svojim členom, že členské pre súťažný ročník 2018/19 si môžu zaplatiť v sobotu 12.mája 2018 v čase od 10.00 do 12.30 hod. – tribúna štadióna FK TJ Kúty.
Zároveň upozorňuje, že členské vyberané v hotovosti bude do 15.6.2018 vždy v sobotu, keď budú hrať starší a mladší žiaci na domácom ihrisku.


Gynekologická ambulancia Gbely – MUDr. Michalovičová
MUDr. Michalovičová oznamuje pacientkam, ktoré navštevovali gynekologickú ambulanciu MUDr. Baráta, že ak majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, môžu sa prísť zaregistrovať do gynekologickej ambulancie
MUDr. Michalovičovej. MUDr. Barát ukončil svoju pracovnú činnosť.


Škola v prírode, Moravský Sv. Ján – ponuka práce
Škola v prírode, Piesočná 798, Moravský Svätý Ján prijme do zamestnania na trvalý pracovný pomer
1.) chyžnú – upratovačku
2.) kuchárku (môže byť aj nevyučená) –s nástupom ihneď.
Zamestnávateľ ponúka možnosť zabezpečenia dopravy do práce a z práce do obce Sekule alebo Moravský Svätý Ján.
Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. č. 034/7770446 alebo osobne v kancelárii, počas pracovných dní od 8.00 hod. do 16.00 hod., kde im budú poskytnuté bližšie informácie.


ČS Slovnaft Sekule I. – ponuka práce
ČS – Slovnaft Sekule I. na diaľnici smer Brno prijme do zamestnania pomocné sily do kuchyne, reštaurácie a skladu. Môžu byť aj študenti či dôchodci. Bližšie informácie na t. č. 0903 784 777.


Pošta Kúty 1
oznamuje, že prijme do trvalého prac. pomeru doručovateľku s nástupom od 1. júna. Bližšie informácie u vedúcej pošty.