Najviac informácií o Kútoch!|utorok, máj 21, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 8. marca

Rozhlas 8. marca 

NAŤAŤO – FIFA a NHL turnaj
Nevieš čo v sobotu? Naťaťo ťa pozýva na FIFA a NHL turnaj do Kultúrneho domu! Budeš mať možnosť zažiť
na vlastnej koži virtuálnu realitu, či zmerať si sily s kamošmi v rôznych hrách! Ako je na Naťaťo akciách zvykom, určite nezostaneš hladný! Zastav sa oddýchnuť si v sobotu 9. marca do Kultúrneho domu v Kútoch.


Miestny spolok Slovenského červeného kríža
Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje bezpríspevkovým darcom krvi, že odber sa uskutoční dňa 11.03.2019 t. j. pondelok. Odchod autobusu bude o 7:00 hod. zo železničnej stanice a následne z autobusových zastávok.


Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty
Futbalový klub Telovýchovnej jednoty Kúty, pozýva svojich členov na členskú schôdzu konanú
dňa 15.3. o 17.30 v zasadačke.

Program:
1) Otvorenie a schválenie programu schôdze
2) Voľba predsedu FKTJ Kúty a Voľba štatutárnych zástupcov FK TJ Kúty
3) Diskusia
4) Uznesenie a záver


Jednota dôchodcov
Základná organizácia Jednoty dôchodcov, pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá bude
dňa 13.3. (t. j. streda) o 14.00 hod. v Kultúrnom dome.


Západoslovenská energetika
Západoslovenská energetika oznamuje občanom, že dnes a v najbližších dňoch ich budú navštevovať pracovníci západoslovenskej energetiky na základe nových cien od Nového roka. Zamestnanci sú riadne označení preukazom.


Oznam- zvýšenie nebezpečenstva vzniku požiaru
S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Za nebezpečné sa považuje hlavne jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia, ktoré vytvára priaznivé podmienky pre vznik požiaru a jeho rozšírenie. Pri ,,jarnom upratovaní“ si občania často zamieňajú pojmy spaľovanie a vypaľovanie a veľa občanov vypaľuje porasty bylín, kríkov a stromov a zakladá oheň
v priestoroch a na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, čo je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané.
Podľa § 61 ods. 4 písm. f) zákona o ochrane pred požiarmi môže okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru za takúto činnosť uložiť fyzickej osobe pokutu v správnom konaní až do výšky 331 eur,
alebo do 100 eur v blokovom konaní. Preto je v tomto období veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť preventívnym opatreniam hlavne v lesných porastoch ihličnatých v záhorskej oblasti, lebo lesná oblasť Borská nížina patrí podľa stupňa ohrozenia požiarom do kategórie lesy s vysokým stupňom ohrozenia požiarom. Viac informácií tu.


Čerpacia stanica SLOVNAFT Sekule
Čerpacia stanica SLOVNAFT Sekule na diaľnici smer Brno príjme upratovačku. Plat 500-, euro.
Informácie na t. č. 0903 784 777.


Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senici Vám v zmysle zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti žiada o súčinnosť pri zabezpečení registrácie chovov hospodárskych zvierat a registráciu chovov s jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu (domáca zabíjačka)
Viac informácií získajú chovatelia na t. č.: 034/ 6512881 e-mailovej adrese: ZdravieZvierat.SE@svps.sk a
na webovom portáli Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky www.mpsr.sk

Viac informácií tu.