Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, august 19, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 8. februára

Rozhlas 8. februára 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 13.02.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019
5. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver


Výbor MO SRZ Kúty
Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že ďalší termín na zaplatenie členského a povolenia na rybolov
na rok 2019, je v nedeľu 10. februára 2019 v Rybárskej miestnosti v budove na Brnenskej ulici,
v čase od 14:00h do 16:00h.

Zároveň oznamujeme členom MO SRZ Kúty, ktorý už majú zakúpené Povolenie na rybolov na rok 2019
a tak isto aj novým uchádzačom o členstvo v našej MO, aby si prišli prevziať NOVÝ ZÁKON A VYHLÁŠKU, platnú od 1.1.2019, v predajnom termíne t. j. v nedeľu 10 februára 2019 v čase od 14:00h. do 16:00h. v rybárskej miestnosti.


Pošta Kúty
Pošta Kúty oznamuje občanom, že doručuje zásielky:
–          Do poštových schránok
–          Poštová schránka a zvonček musia byť umiestnené na okraji pozemku
–          Poštová schránka a zvonček musia byť označené menom
–          Prístup ku schránke musí byť dostupný a bezpečný
–          Rodinný dom musí byť označený číslom domu
–          Poštové schránky v bytovom dome musia byť označené menovkami a poschodím na ktorom adresát býva
–          Zvončeky v bytovom dome musia byť označené menovkami a musia byť funkčné
Zásielky, ktoré nebolo možné doručiť z  uvedených dôvodov pošta vráti späť odosielateľovi. Zásielky sú považované
za nedoručiteľné. V prípade, ak sa adresát zdržiava na inej adrese je potrebné zabezpečiť doposielanie zásielok.
Žiadosť si adresát môže podať na ktorejkoľvek pošte. Doposielanie zásielok sa týka aj zmeny odovzdacieho miesta v mieste bydliska obce  Kúty. Zamestnanci pošty nesmú prepisovať adresu na zásielkach. Takéto zásielky budú taktiež vrátené odosielateľovi.

Pošta Kúty1
Pošta Kúty1 na Bratislavskej ulici oznamuje zmenu úradných hodín a to nasledovne:
PONDELOK: 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.30
UTOROK:      8.00 – 12.00
STREDA:       8.00 – 11.00 a  15.00 – 17.00
ŠTVRTOK:     8.00 – 11.00 a  13.00 – 15.30
PIATOK:        8.00 – 11.00 a  13.00 – 15.30

Zároveň pošta Kúty 1 na Bratislavskej ulici príjme dvoch poštových doručovateľov. Bližšie informácie poskytne vedúca pošty Kúty 1


Občianske združenie Pjekné Mjestečko a Kúcanská chasa
Vás srdečne pozývajú na Krojový ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. marca od 19.00 hod. v Kultúrnom dome Kúty. Vstupné 8,- eur, dôchodcovia 5,- eur. Rezervácia miest od 11. do 13. februára od 17.00 hod.
na tel. č. 0910 916 945


Kominárske družstvo Holíč
Kominárske družstvo Holíč oznamuje, že od 4. februára do 22. februára bude k dispozícii odborný technik na kontroly, servis a údržbu plynových kotlov. Pravidelný servis kotla zníži spotrebu plynu až o 25% a predĺži jeho životnosť. Taktiež predídete možnému úniku smrteľného oxidu uhoľnatého do priestoru.
Objednávky na tel. č.: 0951/ 148 752