Najviac informácií o Kútoch!|pondelok, august 19, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 7. februára

Rozhlas 7. februára 

Pošta Kúty
Pošta Kúty oznamuje občanom, že doručuje zásielky:
–          Do poštových schránok
–          Poštová schránka a zvonček musia byť umiestnené na okraji pozemku
–          Poštová schránka a zvonček musia byť označené menom
–          Prístup ku schránke musí byť dostupný a bezpečný
–          Rodinný dom musí byť označený číslom domu
–          Poštové schránky v bytovom dome musia byť označené menovkami a poschodím na ktorom adresát býva
–          Zvončeky v bytovom dome musia byť označené menovkami a musia byť funkčné
Zásielky, ktoré nebolo možné doručiť z  uvedených dôvodov pošta vráti späť odosielateľovi. Zásielky sú považované za nedoručiteľné. V prípade, ak sa adresát zdržiava na inej adrese je potrebné zabezpečiť doposielanie zásielok. Žiadosť si adresát môže podať na ktorejkoľvek pošte. Doposielanie zásielok sa týka aj zmeny odovzdacieho miesta v mieste bydliska obce  Kúty.  Zamestnanci pošty nesmú prepisovať adresu
na zásielkach. Takéto zásielky budú taktiež vrátené odosielateľovi.

Zároveň Pošta Kúty 1 na Bratislavskej ulici príjme dvoch poštových doručovateľov. Bližšie informácie poskytne vedúca pošty Kúty 1