Najviac informácií o Kútoch!|sobota, apríl 20, 2019
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 7. novembra

Rozhlas 7. novembra 

VOĽBY 2018
Oznamujeme občanom, že dňa 10.11.2018 sa uskutočnia voľby do orgánov samosprávy obcí. Voľby sa konajú jeden deň – v sobotu, v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. 
V našej obci boli vytvorené dva volebné okrsky a volebnou miestnosťou pre obidva volebné okrsky je spoločenská sála kultúrneho domu na Nám. Radlinského 981 v Kútoch.
V prípade, že zo závažných, najmä zdravotných dôvodov nemôže volič prísť osobne do volebnej miestnosti, môže požiadať o uskutočnenie hlasovania prostredníctvom prenosnej volebnej urny. Požiadavku na hlasovanie prostredníctvom prenosnej urny môžete nahlásiť osobne na obecnom úrade, elektronicky na adrese: obec@kuty.sk alebo telefonicky na tel. č. 034 699 9613 alebo 034 699 9611.


Gynekologická ambulancia – Moravský svätý Ján
Z dôvodu rekonštrukcie okien na zdravotnom stredisku, Gynekologická ambulancia Moravský Svätý Ján nebude ordinovať v dňoch  8. – 9.11 2018.


Hrobové miesta
Obec Kúty  pripravuje pasportizáciu hrobových miest (HM), preto  žiadame nájomcov hrobových miest, aby
do 20.12.2018 aktualizovali údaje ohľadom svojich HM buď telefonicky : 034 / 69 99 611,
e-mailom *: obec@kuty.sk, alebo  osobne na OcÚ.
(do e-mailu treba uviesť: predmet : „ hrobové miesto“,  meno, adresu a tel. č. nájomcu HM , ak viete č. hrobu a mená zomrelých, ktorí sú tam pochovaní.)
Zrušenie hrobového miesta – je potrebné oznámiť na  obecnom úrade ( podať žiadosť ), popr. na tel. č. 0948 / 064 873.
Kamenárske práce (nové pomníky poprípade opravy starých pomníkov) je potrebné vopred ohlásiť na obecnom úrade (tlačivo viď.   https://www.kuty.sk/obcan/ako-vybavit/ohlasenie-kamenarskych-prac-na-pohrebisku/ ), kde Vám bude vydané potvrdenie, na základe ktorého bude umožnený vstup na cintorín osobám, ktoré budú práce realizovať.


Združenie rodičovskej rady pri MŠ v Kútoch a Rodičovská rada pri ZŠ Kúty
Vás srdečne pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa uskutoční dňa 9. novembra 2018.
Program:
16:00 – sv. omša v kostole (dobrovoľná)
17:00 – odchod sprievodu od ZŠ
17:15 – odchod sprievodu od MŠ
=> v sprievode sa účastníci presunú  za KD, kde bude na predaj varené víno, detský punč, čajík, párok v rožku, lokše a chutné Martinské rožteky. Tešíme sa na Vás..


Motorest u Janíčkov – ponuka práce
Motorest u Janíčkov, hľadá pracovnú silu do kuchyne s nástupom ihneď. Viac informácií osobne v motoreste alebo na tel. č. 0917/ 622 004.