Najviac informácií o Kútoch!|piatok, apríl 23, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 5. marca

Rozhlas 5. marca 

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční vývoz papiera  v utorok 9. marca 2021.


SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Ďakujeme všetkým, ktorí sa sčítali v priebehu prvých týždňov Sčítania obyvateľov 2021.

Ak ste tak ešte neurobili, sčítajte seba a pomôžte sčítať sa aj svojim blízkym rýchlo, jednoducho a elektronicky na www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu SODB 2021 do mobilu.


Prevádzka  Obecného  úradu  Kúty od  8. marca 2021

Obec Kúty oznamuje občanom, že vzhľadom na aktuálne protipandemické opatrenia je po dobu trvania zákazu vychádzania,  obecný  úrad zatvorený pre verejnosť

Styk s verejnosťou bude zabezpečený výlučne jednou z týchto foriem: 

  1. poštou
  2. e-mailom na obec@kuty.sk
  3. elektronickou poštou cez slovensko.sk
  4. osobné konzultácie s pracovníkmi referátov môžete realizovať telefonicky alebo e-mailom na základe zverejnených kontaktov na webovej stránke obce

Oddelenie matriky vybavuje iba nevyhnutné matričné úkony:

– úmrtie, uzavretie manželstva a určenie otcovstva ( po telefonickom alebo e-mailovom dohovore )

Poplatky za komunálny odpad sa nebudú platiť v hotovosti. Bude možné zaplatiť len prevodom na účet : IBAN: SK2902000000000001724182, variabilný symbol : uviesť číslo domu.

Tým, ktorí nezaplatia prevodom cez účet, bude doručená poštová poukážka.

Daň z nehnuteľnosti a daň za psa sa bude platiť až po doručení rozhodnutia a to : možnosť platiť bezhotovostným  prevodom  z   účtu  alebo  poštovou  poukážkou  na  pošte.  Rozhodnutia  budú daňovníkom doručené v priebehu roka.

Zároveň oznamujeme, že zberný dvor ako aj knižnica zostávajú pre verejnosť otvorené.