Najviac informácií o Kútoch!|piatok, december 3, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 3. mája

Rozhlas 3. mája 

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v utorok 04. mája 2021.

Záhradník zo Serede príde do našej obce pred OÚ dňa 5. mája od 7:00-16:00 hod. predávať zeleninové priesady:

 • Zeler
 • Paradajky, rôzne druhy
 • Kvetinové priesady
 • Muškáty – ťahavé a stojaté
 • Petúnie a surfínie – rôznych farieb
 • Kosmatec, million bells
 • Gazánie veľkokveté
 • Lobelka
 • Dúbky a iné druhy.

 

Prijímanie detí do Materskej školy v Kútoch sa uskutoční od 12. mája do 26. mája 2021.

 • Žiadosť musí byť podpísaná obomi rodičmi, s potrebnými údajmi:

– o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa zdržiava, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti a očkovaní) a 

– o osobných údajoch zákonných zástupcov dieťaťa v rozsahu (meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zákonných zástupcov, kontaktné údaje: telefónne číslo, email).     

 Doručenie žiadosti:

 • Osobne: v stredu 12. mája 2021 alebo v stredu 26. mája 2021 v čase od 8:00 do 16:00 v riaditeľni MŠ.
 • Písomne: vhodením do schránky v MŠ alebo poštou na adresu Materská škola Kúty, Ul. Dr. Štefana Heska 921, Kúty.
 • Elektronicky: prihláška je zverejnená na stránke https://mskuty.edupage.org/. Je potrebné ju vytlačiť, podpísať, dať potvrdiť lekárovi pre deti a dorast a následne ju doručiť do MŠ).

Zápis do MŠ Kúty bude uzavretý dňa 26. mája 2021.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí bude vydané do 15. júna 2021. Rodičia budú vyzvaní k jeho prebratiu.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie povinné.

Dieťa, ktoré navštevuje MŠ a do 31.8.2021 (vrátane) dosiahne päť rokov nemusí opätovne žiadať o prijatie do materskej školy.

 

Oznamujeme občanom že„Spoločnosť ŠIKOTRANS, s. r. o, hľadá zamestnanca na pozíciu Vrátnik, ktorá je vhodná pre dôchodcu. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0915 764 901 alebo osobne na adrese Železničiarska 1385, 908 01 Kúty, kontaktná osoba Branislav Kopča.“

 

Stavebniny Čestav s.r.o Sekule Vám týmto oznamujú , že predávajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou 20%. Ďalej oznamujú občanom , že predávajú  štrk, piesok, drvený a plavený kameň,  zámkovú dlažbu, debniace tvárnice ,vodomerné šachty, betónové žumpy, betónové  panelové ploty, OSB dosky, sadrokartónový a zatepľovací systém a betónové dekoračné prvky. Stavebniny rozšírili sortiment o záhradné hnojivá a substráty. Na všetky  hnojivá a substráty platí uvádzacia zľava 10 % do 31.5. 2021.  V prípade záujmu môžete volať na tel: 0918 378386, alebo osobne prísť do stavebnín v Sekuliach na železničnej stanici. Všetko o stavebninách nájdete na : www.cestav.sk

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Vážení občania,

Dovoľujeme si Vás informovať, že asistované sčítanie potrvá 6 týždňov, začína 3. mája 2021 a skončí 13. júna 2021 .
Asistované sčítanie  je určené obyvateľom, ktorí  sa  nestihli alebo nemohli sčítať sami a ani s pomocou blízkej osoby.

Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach  a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie bude realizované 2 spôsobmi:

 1. Obyvateľ príde  do  kontaktného  miesta, kde  sa sčíta  sám  alebo  s  pomocou stacionárneho asistenta. V našej obci je  zriadené kontaktné miesto vo vestibule na  Obecnom úrade v Kútoch, kde sa obyvatelia môžu prísť sčítať v čase prevádzkových hodín: Pondelok: 08.00-11.30,   Streda:  12:30-15.30,  Piatok:    08.00-11.30 

Na uvedenom kontaktnom mieste budú pracovať 2 stacionárni asistenti sčítania

 1. Obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta, ktorý navštívi obyvateľa doma  a pomôže mu sčítať sa ( ide hlavne o občanov so zdravotným postihnutím, seniorov ).
  O službu mobilného asistenta môže obyvateľ požiadať počas asistovaného sčítania na Obecnom úrade v Kútoch na tel. kontakte: 034/6999 611.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta občan  uvedie: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.

Upozorňujeme,  že   asistované   sčítanie   neprebieha  formou telefonického  rozhovoru, mobilný  asistent Vás sčíta  pri osobnej návšteve a to pomocou tabletu.

Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Pri podozrení, že ide o falošného asistenta, treba kontaktovať políciu a upozorniť aj obec.

Občania s trvalým pobyt v obci Kúty, sa môžu sčítať kdekoľvek na kontaktnom mieste v celej SR.

Upozorňujeme obyvateľov, že pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť v karanténe COVID-19.

Sčítanie je pre obyvateľov povinné, zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti.