Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, august 1, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 29. októbra

Rozhlas 29. októbra 

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť overený. Tlačivo treba vypísať, vlastnoručne podpísať a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať nasledovný text: „Nie je možné úradne overiť z dôvodu COVID-19, úrady sú zatvorené“.  Vyplnené tlačivo treba poslať poštou alebo mailom.

 

Pošta Kúty 1 oznamujeme, že jednorazové sobotné doručovanie tlače je 31.10.2020 zrušené. Doručenie sobotnej tlače bude zabezpečené v pondelok 2.11.2020