Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, august 1, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 28. augusta

Rozhlas 28. augusta 

Oznamujeme občanom, že od 02.09.2020 bude obnovená autobusová doprava Kúty. 

 Zberný dvor bude dňa 31.08.2020 zatvorený

ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch oznamuje rodičom a žiakom, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o deviatej hodine. Žiaci prvého ročníka sa zhromaždia na školskom dvore o 8:45 hod. V prípade nepriaznivého počasia vo vestibule ZŠ. Žiaci ostatných ročníkov vstupujú do školy podľa harmonogramu zverejneného na web stránke školy www. zskuty.edupage.org.

 

Reštaurácia U Ferú Vás pozýva v nedeľu 30.08.2020 do vonkajších priestorov na Dožinkové slávnosti. S nasledovným programom o 14:30  – predstavý Špaček Jaro z Jurá,  o 15:00 bude hrať ľudová hudba  Kamarádzi,  o 15:20 oficiálne otvorenie s programom v ktorom odovzdajú dary zeme a zaspievajú deti z Dfs Kúcanek , ženský súbor Kútnica, mužský zbor Kúcané .  Po skončení programu vám do tanca i na počúvanie bude hrať Jaro Špaček a o občerstvenie je postarané.

Vstupné 2€ – pôjde na program, rozvoj kultúry v Kútoch a výstavbu stodoly Teší sa na vás team reštaurácie U Ferú

 

Dychová hudba  Májovanka  Vás srdečne pozýva na 18. ročník Medzinárodného festivalu dychových hudieb „Z oboch brehú Moravy“, ktorý sa  uskutoční v SOBOTU  29. augusta 2020 o 14°°hodine v Amfiteátri Holíč.

V úvode sa   tradične predstaví domáca   MÁJOVANKA.   Ďalšími sú dychovky z moravskej strany: Zdounečanka, MILOČANKA  a na záver nová dychová hudba, ktorú avšak všetci veľmi dobre poznáte – MORAVSKÁ 12 (dvanástka).
Program moderuje a svojím humorom návštevníkov pobaví vynikajúci Ľudomil KUBA . Vstupné je 6,- €

 

Pán Uhrínek zo Šaštína pozýva občanov na kurzy tanca Bachata – je to latino párový tanec kurz je vhodný pre začiatočníkov. Netreba prísť v páre. Akcia sa bude konať 30. augusta t.j. v nedeľu o 17:00 hod. v kultúrnom dome Šaštín. Registrácia účastníkov na tel. čísle : +447598 688 430 alebo na mail: urbanek.michal@gmail.com. Cena jednej lekcie je 5,- EUR, cena troch lekcií 15,- EUR. Po ukončení kurzu bude zábava v štýle Bachaty.

 

Reštaurácia Alcatrass v Brodskom,  Vás  v pondelok 31.8.2020 pozýva na ukončenie letnej sezóny v podobe posedenia pri LH Kamarádzi, ktorá vám zahrá do tanca aj na počúvanie tradičné ľudové piesne. V ponuke budete môcť nájsť grilované špeciality, miešané drinky a veľa ďalšieho. Pre rezerváciu stolu volajte na telefónne číslo, ktoré nájdete na ich FB stránke, alebo osobne v reštaurácii Alcatrass. Tím Alcatrass sa teší na Vašu návštevu.

 

Do spoločnosti pôsobiacej v oblasti energeticky úsporných úprav vzduchu, hľadáme pracovníkov do výroby. Výhodou je práca na 1 zmenu, čisté prostredie,  viac info na tel: 770 110 405
Miesto výkonu práce: Hrušky, nástup: ihned

Baliarne MAXIM, s.r.o. so sídlom v Kútoch príjme do zamestnania pracovníčku do výroby. Plat 600,-EUR. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté vo firme, alebo na tel. čísle : 034/6597894.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 2.9.2020 t.j. v stredu o 17:30 hod. sa na   obecnom úrade uskutoční

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Na protest prokurátora zrušenie VZN 1/2008
  5. Žiadosť o predaj pozemkov v k.ú. Kúty – Ing. J. a A. Palkoviči, Ľ. Poláková, Rímskokatolícka  cirkev – farnosť Kúty,  Valla, P a L. Šimkovi, Okresný úrad Trnava
  6. Žiadosť o prenájom pozemkov – Jurčák, Rišková, Šidová
  7. Prehodnotenie dotácií
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  • Záver