Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, október 25, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 26. júna

Rozhlas 26. júna 

CVČ KAMaRÁD Kúty
Organizuje počas letných prázdnin Dni otvorených dverí pre deti od 6-15 rokov. Kedy: 3.7.2017 – 7.7.2017 a 10.7.2017 – 14.7.2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod.
Kde: priestory CVČ, kultúrneho domu, blízkeho okolia, či areál Základnej školy a pod.
Prihlášku si možno vyzdvihnúť osobne v ZŠ u p. učiteľky Šimkovej, v CVČ u p.Turkovičovej. Bližšie informácie na tel. 0911/854 839.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre územie okr. Senica od 20.06.2017 od 12:00 hod. až do odvolania.
V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany, t.j nesmie najmä:
-fajčiť alebo odhadzovať horiace, tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.


Záhorácky Fénix – oznam
Záhorácky Fénix oznamuje rodičom detí prihlásených do letného tábora v Záhorí, že autobus bude vypravený na 2. turnus .
V nedeľu 9.7. 2017 bude pristavený o 9.30 hod. na Gorazdovej ulici pri Materskej škole v Kútoch.
Pri nástupe do tábora treba odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a kópiu kartičky poistenca.