Najviac informácií o Kútoch!|piatok, december 3, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 24. mája

Rozhlas 24. mája 

Vážení občania,

dňa 3. mája 2021 sa začalo asistované sčítanie obyvateľov a bude trvať do 13.júna 2021. Asistované sčítanie je učené pre všetkých, ktorí sa nestihli alebo nemohli sčítať. Realizované je  prostredníctvom:

 1. stáleho kontaktného miesta vo vestibule na Obecnom úrade v Kútoch

v pondelok a v piatok od 08.00. do 11.30 

v stredu od 12.30 do 15.30

alebo

 2. prostredníctvom mobilných asistentov, ktorí Vám pomôžu sčítať sa doma po telefonickom dohodnutí termínu.

Požiadavku na zabezpečenie mobilného asistenta musíte vykonať telefonicky – na tel. linke obecného úradu: 034/6999 611. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta občan  uvedie: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Každý mobilný asistent je vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom.

Občania s trvalým pobyt v obci Kúty, sa môžu sčítať kdekoľvek na kontaktnom mieste. Upozorňujeme obyvateľov, že pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť v karanténe COVID-19. Sčítanie je pre obyvateľov povinné, za nesplnenie si povinnosti môže byť udelená pokuta do 250, – eur.

 

Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Sv. Ján príjme do pracovného pomeru vyučenú kuchárku s nástupom ihneď. Bližšie  informácie na telefónnych číslach 034/7747217, 7770378 v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 

Obec Kuklov v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Kuklov s uzávierkou prihlášok do 04. 06. 2021. Požiadavky a kritéria sú uvedené na webovej stránke obce Kuklov, prípadne bližšie informácie máte možnosť získať na Obecnom úrade Kuklov, tel. č. 0944 205 975.

 

Záhradník zo Serede príde dňa 26. mája do našej obce predávať zeleninové priesady:

 • zeler
 • paradajky rôzne druhy
 • kvetinové priesady
 • muškáty – ťahavé a stojaté
 • petúnie a surfínie – rôznych farieb
 • kosmatec, million bells
 • gazánie veľkokveté
 • lobelky
 • dúbky a iné druhy.

 

 

Výbor MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že v sobotu 29. mája 2021, sa bude konať brigáda na štrkovisku u Janíčkov, v čase od 08:00h do 12:00h. Brigáda je zameraná na čistenie a kosenie revíru, treba si priniesť k tomu potrebné náradie (hrable, vidly).

 

Oznamujeme občanom, že dňa 27. mája sa o 18:00 hod. na Obecnom úrade v Kútoch uskutoční Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledujúcim programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Upozornenie prokurátora na chýbajúce VZN o miestnom referende
 5. Zmena rozpočtu
 6. Delegovanie členov do Rady MŠ a ZŠ
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver