Najviac informácií o Kútoch!|štvrtok, október 22, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 23. júna

Rozhlas 23. júna 

MUDr. Chynoranský – detská ambulancia
Oznamuje, že od 26.6. – 30.6.2017 nebude ordinovať na detskej ambulancii. Zastupuje MUDr. Strončeková v Gbeloch.
Zároveň oznamuje úpravu ordinačných hodín v mesiaci júl a august, ktorú nájdete na internetových stránkach obce.


CVČ KAMaRÁD Kúty
Organizuje počas letných prázdnin Dni otvorených dverí pre deti od 6-15 rokov. Kedy: 3.7.2017 – 7.7.2017 a 10.7.2017 – 14.7.2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod.
Kde: priestory CVČ, kultúrneho domu, blízkeho okolia, či areál Základnej školy a pod.
Prihlášku si možno vyzdvihnúť osobne v ZŠ u p. učiteľky Šimkovej, v CVČ u p.Turkovičovej. Bližšie informácie na tel. 0911/854 839.


Jednota dôchodcov
Pozýva svojich členov na slávnostné posedenie z príležitosti 20. výročia založenie JD v Kútoch. Posedenie sa bude konať 25.júna 2017 o 16.00 hod. v Kultúrnom dome.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre územie okr. Senica od 20.06.2017 od 12:00 hod. až do odvolania.
V tomto čase je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej ochrany, t.j nesmie najmä:
-fajčiť alebo odhadzovať horiace, tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.


Poľovnícky JUNIÁLES
Poľovnícke združenie Kúty pozýva v sobotu 24.6.2017 na POĽOVNÍCKY JUNIÁLES na poľovníckej chate, vstupné 2,-€.
Program: od 15.00 hod. strelecký pretek zo vzduchovky o srnca, od 16.00 hod. sprievodný program pre deti – hry, súťaže, maľovanie na tvár, tvorivé dielne. Vystupovať bude tanečná skupina Pegas a detský folklórny súbor Kúcanek. Od 17.00 hod. do tanca hrá dychová hudba Podlužanka z Tvrdoníc.
Od 16.00hod. bude zabezpečená autobusová doprava v 1 hodinových intervaloch.


MONTPETROL SLOVAKIA, s.r.o.
Spoločnosť so sídlom v Gbeloch príjme do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu skladník. Nástup možný ihneď. Bližšie informácie získate na tel.čísle 0948 191 707 alebo v sídle spoločnosti Piesky 1607, Gbely.


Obec Moravská Svätý Ján
Srdečne pozýva na Svätojánsky jarmok, ktorý sa bude konať v sobotu 24.6.2017. Je pripravených množstvo predajných stánkov, bohatý program: 9D kino, kolotoče, výstava dravcov, DH Búranka, koncert detskej rockovej skupiny Little Rockers. V kultúrnom dome bude počas celého jarmoku výstava patchworku s tvorivými workshopmi a módnou prehliadkou.


Poľovnícke združenie Sekule
Pozýva občanov na tradičnú poľovnícku zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 1.7.2017 o 19.00 hod. v areáli chaty Mláky. Pripravené budú jedlá z diviny, občerstvenie a bohatá tombola. Do tanca hrá skupina MIX. Poľovnícke združenie Sekule sa teší na Vašu účasť.


Obec Závod
Obec Závod pozýva občanov na obecný jarmok, ktorý bude dňa 1.7.2017. Jarmok sa bude konať pri príležitosti obecných slávností „BEZCHLEBA HODY 2017“