Najviac informácií o Kútoch!|sobota, november 28, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 23. augusta

Rozhlas 23. augusta 

Gynekologická ambulancia Moravský Svätý Ján
oznamuje že od 27.-30.8.nebude pre dovolenku ordinovať.
Zastupuje  27.-28.19.MUDr.Michalovicová Gbely
                 30.8.19 Nemocnica Skalica


Šport bar 27 na Štefánikovej ulici ( bývalé Kasíno)
Vás tento piatok o 19.00 hod. pozýva na posedenie pri živej hudbe. Hrá skupina ZLATNICA. O občerstvenie je postarané. Pripravená bude Dršťková polievka a klobásy.


Oznam
Oznamujeme občanom, že v našej obci sa pohybujú neznáme osoby, ktoré vystupujú pod firmou a ponúkajú asfaltérske práce, stavebné práce, orez stromov a mnohé iné. Prosíme občanov, aby boli obozretní a v prípade ponuky takejto práce si neznáme osoby preverili, aby predišli zbytočným komplikáciám a finančným stratám.


OBEC KÚTY
v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy na ulici
Dr. Štefana Heska č. 921 v Kútoch. 
Termín podania:
do 18.09.2019 do 15.00 hod.
Miesto podania: Obecný úrad Kúty, Nám Radlinského 981, 908 01 Kúty
Spôsob podania:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je možné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ – NEOTVÁRAŤ“


Pán Jantus z Brodského oznamuje, že predáva zemiaky, cibuľu a rezanú kapustu na jemno. Ďalej oznamuje, že prijíma objednávky na zemiaky na zimné uskladnenie do konca augusta. Zakúpiť alebo objednať si môžete denne od 14.00 do 17.00 hod. na ul. 1.mája na rohu futbalového ihriska. V prípade viac informácií ho môžete kontaktovať na tel. č. 0944 171 184.