Najviac informácií o Kútoch!|štvrtok, október 1, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 23. apríla

Rozhlas 23. apríla 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 26.4.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 26.04.2018 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce za rok 2017
5. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
6. Zmeny rozpočtu obce na rok 2018
7. Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v Základnej škole Andreja Radlinského
8. Správa o hospodárení Základnej školy Andreja Radlinského za rok 2017
9. Návrh na prevod vlastnického práva k pozemkom a stavbe v areáli futbal. štadióna na Obecný podnik Kúty, s. r. o.
10. Návrh na prenájom pozemku pri ČOV
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Dagmar Šimková
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Andrej Palkovič
13. Žiadosť o prenájom pozemku – MO SRZ
14. Žiadosť o prenájom pozemku – Nubium, s. r. o.
15. Žiadosť o predĺženie nájmu – Všeobecná úverová banka, a.s.
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver


Oznam – poplatok za popolnicu
Oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za popolnicu na rok 2018, aby zaplatili do 30. apríla.


Optika ZOOM – predajná akcia
Optika ZOOM Vás pozýva na predajnú akciu „1. Kúcanské Okuliarobranie“. Akcia sa uskutoční v utorok 24. apríla 2018 od 14.00 do 18.00 hod. pred predajňou optiky ZOOM na Bratislavskej ulici 20, v Kútoch.Príďte si pozrieť rozšírenú ponuku okuliarových rámov a slnečných okuliarov. Počas akcie je zaručená 50 % zľava.


KOVOTVAR, v.d. – ponuka práce
KOVOTVAR, výrobné družstvo hľadá väčší počet pracovníkov do výroby. Zabezpečujeme dopravu do práce a späť. Nástup možný ihneď . Podrobnejšie informácie u p. Vaculovej na tel.č. 0902 948 906 alebo osobne v sídle, výrobného družstva KOVOTVAR, Železničiarska 830, 908 01 Kúty.


Reštaurácia u Cugú
Vás pozýva na divadelné predstavenie pre deti PACI-PAC, ktoré sa bude konať 29. apríla 2018 o 16.00 hod. Predpredaj vstupeniek priamo v reštaurácii alebo v trafike u p. Hájkovej.