Najviac informácií o Kútoch!|piatok, marec 5, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 21. januára

Rozhlas 21. januára 

Oznamujeme občanom, že obec Kúty zabezpečila testovanie občanov antigénovými testami v rámci celoplošného skríningu.
Testovanie občanov v našej obci na COVID-19 sa uskutoční nasledovne:

Sobota 23.1.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. (prestávka od 12:00 – 12:45 hod.)
Nedeľa 24.1.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. (prestávka od 12.00 – 12.45 hod.)
Pondelok  25.1.2021 od 9:00 hod. do 18:00 hod. (prestávka od 12:00 – 12:45 hod.)
Obec zriadila dve mobilné odberné miesta.

Testovanie sa uskutoční v areáli Základnej školy A. Radlinského Kúty, vstup bude cez hlavný vchod. Testovanie je odporúčané od 15 do 65 rokov, v prípade záujmu sa môžu otestovať aj občania starší ako 65 rokov. Deti vo veku od 15 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz. Upozorňujeme, ak bol občan pozitívne testovaný v minulosti (posledných 90 dní), nepotrebuje test, len potvrdenie od svojho ošetrujúceho lekára o prekonaní COVIDU-19.
Testami vykonanými v týchto dňoch sa môžete preukázať od 27.1.2021. Je nutné prísť s rúškom na tvári, dodržiavať odstupy a tiež pokyny usporiadateľov.
Prosíme všetkých občanov o maximálnu trpezlivosť, ohľaduplnosť, disciplínu. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

 

Oznamujeme občanom, že dňa 25.01.2021 t.j. v pondelok o 17:30 hod. sa na   obecnom úrade uskutoční

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Určenie členov správnej rady – Nezábudka
  5. Rozpočet 2021 + rozpočet obce 2021- 2023
  6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
  7. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rímskokatolícka  cirkev – farnosť Kúty 
  8. Rôzne
  9. Diskusia
  10. Záver

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach ,budú dňa 25.01.2021 v čase od 08:30 do 11:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : ul. Dr. Š. Heska č. 1668, ul. Kozia – celá, nám. Radlinského od 1283 – 1288, ul. Sasinková – celá, ul. Štefániková od 991 – 1019, od 1258 – 1282.