Najviac informácií o Kútoch!|nedeľa, január 24, 2021
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 20. apríla

Rozhlas 20. apríla 

Oznam – poplatok za popolnicu
Oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za popolnicu na rok 2018, aby zaplatili do 30. apríla.


ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 26.4.2018
Oznamujeme občanom, že dňa 26.04.2018 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Záverečný účet obce za rok 2017
5. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
6. Zmeny rozpočtu obce na rok 2018
7. Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v Základnej škole Andreja Radlinského
8. Správa o hospodárení Základnej školy Andreja Radlinského za rok 2017
9. Návrh na prevod vlastnického práva k pozemkom a stavbe v areáli futbal. štadióna na Obecný podnik Kúty, s.r.o.
10. Návrh na prenájom pozemku pri ČOV
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Dagmar Šimková
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Andrej Palkovič
13. Žiadosť o prenájom pozemku – MO SRZ
14. Žiadosť o prenájom pozemku – Nubium, s. r. o.
15. Žiadosť o predĺženie nájmu – Všeobecná úverová banka, a.s.
16. Rôzne
17. Diskusia
18. Záver


Základná škola A. Radlinského Kúty – Zápis do 1. triedy
Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom detí, ktoré sa narodili od 1.9.2011 do 31.8. 2012, že zápis do prvého ročníka ZŠ na šk. rok 2018/2019 sa uskutoční  zajtra 21. apríla 2018 v čase od 9:00 do 12:00 hod. v priestoroch základnej školy. K zápisu je potrebné priniesť:
-rodný list dieťaťa
-občiansky preukaz rodiča
-poplatok 16,-€ na súbor zošitov a učebníc pre prváka
-vyplnený dotazník prváka, ktorý obdržíte v materskej škole, príp. v základnej škole, alebo si ho môžete stiahnuť z webovej stránky školy – www.zskuty@edupage.org


Spoločnosť HPM HEAT SK s.r.o – ponuka práce
Spoločnosť HPM HEAT SK s.r.o., so sídlom v Gbeloch, zaoberajúca sa tepelným spracovaním kovov, prijme zamestnanca na pozíciu „Udržbár“
Požiadavky:
– minimálne dosiahnuté vzdelanie: vyučený v strojárskom, alebo elektro odbore
– vodičský preukaz skupiny „B“
– dôslednosť a spoľahlivosť
Firma ponúka:
– platové podmienky: cca 1300 € Brutto
– hotovostné vozidlo a telefón
– zamestnanecké benefity
– pravidelný platový rast.
Kontakt: mobil: 0902 847 613, email: info@hpmheat.eu


Reštaurácia u Cugú
Vás pozýva na divadelné predstavenie pre deti PACI-PAC, ktoré sa bude konať 29. apríla 2018 o 16.00 hod. Predpredaj vstupeniek priamo v reštaurácii alebo v trafike u p. Hájkovej.


MVDr. Miča – očkovanie zvierat
Doktor Miča oznamuje občanom, ktorí sa nemohli zúčastniť prvého termínu očkovania, že dňa 21. apríla t. j. v sobotu sa budú v našej obci očkovať psi a mačky proti besnote. Očkovanie bude od 9:00 do 9:45 hod. a to súčasne na dvoch miestach – pred hasičskou zbrojnicou a pred pohostinstvom Kasíno.
Cena vakcinácie za jedno zviera je 9,- €.


Optika ZOOM – predajná akcia
Optika ZOOM Vás pozýva na predajnú akciu „1. Kúcanské Okuliarobranie“.
Akcia sa uskutoční v utorok 24. apríla 2018 od 14.00 do 18.00 hod
. pred predajňou optiky ZOOM na Bratislavskej ulici 20, v Kútoch. Príďte si pozrieť rozšírenú ponuku okuliarových rámov a slnečných okuliarov. Počas akcie je zaručená 50 % zľava.


KOVOTVAR, v.d. – ponuka práce
KOVOTVAR, výrobné družstvo hľadá väčší počet pracovníkov do výroby. Zabezpečujeme dopravu do práce a späť. Nástup možný ihneď .
Podrobnejšie informácie u p. Vaculovej na tel.č. 0902 948 906 alebo osobne v sídle, výrobného družstva KOVOTVAR, Železničiarska 830, 908 01 Kúty.