Najviac informácií o Kútoch!|utorok, august 4, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 19. júna

Rozhlas 19. júna 

Dražobná spoločnosť Dražby a reality PAMAŠA s.r.o. Levice
oznamuje, že organizuje dražbu rodinného domu s.č. 550 v  obci  Kúty, Hlboká ul. Dražba sa uskutoční
dňa
25. júna 2019 o 12.30 hod. – Školiaca miestnosť spoločnosti LIFE-UP, na príz., Sabinovská 6, Bratislava. Vyvolávacia cena je 56.600,-€. Účastník dražby musí pred dražbou zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku 9.000,- €, ktorá bude neúspešnému účastníkovi po dražbe ihneď vrátená resp. vydražiteľovi sa započíta do vydraženej ceny. Celú vydraženú čiastku je potrebné potom doplatiť do 15 dní od konania dražby.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe je vyvesené na obecnej tabuli. Prípadné informácie budú podané tu na Obecnom úrade alebo na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193 a internetovej stránke www.licitator.sk. Obhliadky nehnuteľnosti sa uskutočnia dňa 21.06.2019 o 15:00 hod.“


Základná umelecká škola Kúty,
Vás pozýva na koncert tanečného a literárno – dramatického odboru „ Vitajte v džungli  “ v dňoch 25.6.2019 o 17,00 hod. a 27.6.2019 o 17,00 hod. v kinosále OÚ.


Výbor Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty,
pozemkové spoločenstvo so sídlom Radlinského 981, 908 01 Kúty, pozýva všetkých členov spoločenstva
na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 21.6.2019 o 18,00 hodine
v zasadačke Obecného úradu Kúty
, s týmto navrhovaným programom:
1)Otvorenie
2)Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3)Voľba overovateľov zápisnice, voľba zapisovateľa
4)Správa mandátovej komisie
5)Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018
6)Voľba do orgánov združenia
7)Diskusia
8)Návrh uznesení a záver


Rainbow club
organizuje aj toto leto letný denný tábor “LETO S ANGLIČTINOU” pre žiakov základnej školy
v termínoch od 15.7 – 19.7 a od 19.8 do 24.8.
Tábor sa bude konať v budove základnej školy v čase
od 8.30 do 13.00.
Pre viacej informácii si pozrite stránku www.rainbowclub.sk alebo
kontaktujte p.Lenku Last na tel.čísle 0918 378 764.


Obec Moravský svätý Ján
Vás pozýva v sobotu 22. júna už po 30-ty krát na Svätojánsky jarmok. Jeden z najstarších jarmokov na Záhorí
pri tejto príležitosti pripravil pre svojich návštevníkov skutočne bohatý program. Okrem predajných stánkov, stánkov s občerstvením , remeselníckej zóny, či kolotočov, sa návštevníci môžu tešiť aj na zaujímavý kultúrny program.
Na svoje si prídu malí i veľkí, mladí i tí skôr narodení. Na hlavnom pódiu pred zdravotným strediskom vystúpi dychová hudba Dubňanka, country kapela ZMRK, skupina Bečkovi chlapci, či deti z tanečného krúžku a tanečnej skupiny Latino Scool. Neoddeliteľnou súčasťou Svätojánskeho jarmoku je už niekoľko rokov i Festival dobrého jedla pred kultúrnym domom, kde si okrem skutočne dobrého jedla budete môcť pochutiť aj na výbornej kávičke a zrelaxovať v oddychovej zóne. Tešiť sa môžete aj na vystúpenie slovenských DJ-ov a kapely Tusté Baletky live. Veríme, že jubilejný 30-ty ročník poteší všetkých, ktorí v sobotu 22. júna do Moravského Svätého Jána zavítajú. Tešíme sa na Vás. 


Kovotvar, výrobné družstvo Kúty
hľadá do pracovného pomeru výrobných operátorov a zinkérov-moričov. V prípade záujmu môžete kontaktovať personálne odd. 034/6999514, alebo osobne na adrese Železničiarska 830 Kúty.


Firma MH lines
poriada zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 29. júna. Odchod autobusu bude o 7.20 hod.
od obecného úradu.
Cena zájazdu je 14 eur vrátane vstupného na kúpalisko. Záujemci sa môžu prihlásiť osobne
u Mariána Hricu alebo na tel.č. 0918/402 328


Pani Hájková
oznamuje občanom, že vo svojej prevádzke – darčeková predajňa na Bratislavskej ulici č.43 má výpredaj alkoholu, vína a cukroviniek. Zároveň oznamuje i akciu, že pri nákupe tovaru nad 30 eur dostane zákazník 1,5 l čapovaného višňového vína zadarmo.


Súkromný pestovateľ z Galanty
príde v piatok od 8.00 hod. pred obecný úrad s ponukou: jablká – 5kg balenie, cibuľu, čalamádu, čerstvú domácu zeleninu, karfiol, kel, rajčiny, šalátové uhorky, marhule, melón. Ďalej ponúka paprikové a rajčinové priesady.