Najviac informácií o Kútoch!|utorok, august 4, 2020
Práve sa nachádzate tu: Home » Hlásenie rozhlasu » Rozhlas 17. júna

Rozhlas 17. júna 

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 20.06.2019 t.j. štvrtok sa uskutoční o 16.30 hod.
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán odpadového hospodárstva obce
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
6. Návrh na delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Materskej škole v Kútoch
7. Žiadosť o schválenie finančného príspevku – Nezábudka Kúty, n. o.
8. Žiadosť o schválenie finančného príspevku v sociálnych veciach
9. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
– Zmena rozpočtu obce na rok 2019
– Rôzne
– Diskusia
– Záver


Rainbow club
organizuje aj toto leto letný denný tábor “LETO S ANGLIČTINOU” pre žiakov základnej školy v termínoch
od 15.7 – 19.7 a od 19.8 do 24.8.
Tábor sa bude konať v budove základnej školy v čase od 8.30 do 13.00.
Pre viacej informácii si pozrite stránku www.rainbowclub.sk alebo kontaktujte p.Lenku Last na tel.čísle 0918 378 764.


Kovotvar, výrobné družstvo Kúty
hľadá do pracovného pomeru výrobných operátorov a zinkérov-moričov. V prípade záujmu môžete kontaktovať personálne odd. 034/6999514, alebo osobne na adrese Železničiarska 830 Kúty.


Roznáška obedov
Oznamujeme občanom, že tento týždeň t.j. od 17.6 do 21.6. sa z technických príčin obedy pre dôchodcov nebudú variť !!! 
Ďakujeme za pochopenie.


Súkromný pestovateľ z Galanty
príde v stredu od 8.00 hod. pred obecný úrad s ponukou: jablká – 5kg balenie, cibuľu, čalamádu, čerstvú domácu zeleninu, karfiol, kel, rajčiny, šalátové uhorky, marhule, melón. Ďalej ponúka paprikové a rajčinové priesady


Firma Marián Hrica lines s.r.o
poriada zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 29. júna. Odchod autobusu bude o 7.20 hod. od obecného úradu. Cena zájazdu je 14 eur vrátane vstupného na kúpalisko. Záujemci sa môžu prihlásiť osobne u Mariána Hricu alebo na tel.č. 0918/402 328